Red Hat získává společnost CoreOS a posiluje tak vůdčí pozici v oblasti kontejnerů i platformy Kubernetes

S CoreOS zefektivňuje Red Hat své technologie, aby zákazníkům usnadnil tvorbu, provoz i správu kontejnerizovaných aplikací v hybridních a multicloudových prostředích

Praha – 8. února 2018 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil, že podepsal dohodu o převzetí společnosti CoreOS, Inc., předního inovátora a lídra v oblasti nativních kontejnerových řešení a systému Kubernetes. Cena akvizice je 250 miliónů amerických dolarů s tím, že případná upřesnění by neměla mít na celkové náklady zásadní vliv. Převzetím společnosti CoreOS posílí Red Hat svoji vizi umožnit zákazníkům vytvářet jakýkoli typ aplikací s možností jejich následné implementace ve všech prostředích, a to s flexibilitou, kterou nabízí svět open source. Propojení vlastností produktů CoreOS se širokým portfoliem značky Red Hat z oblasti systému Kubernetes a kontejnerů umožní urychlit i přijetí a vývoj přední cloudové platformy Red Hat OpenShift pro provoz moderních aplikací.

Kontejnery využívá při přesunu svého aplikačního vybavení do hybridních a multicloudových prostředí stále větší počet organizací. Díky kontejnerům je totiž vytváření, nasazování i přesun aplikací z, do i napříč cloudy mnohem snadnější. Podle analytické firmy IDC „dochází k výraznému pokroku v přijímání cloudů, k celkovému zjednodušování a ke zvyšování přenositelnosti. Poptávka po cloudech neustále roste a podniky očekávají, že v několika následujících letech budou jejich rozpočtům dominovat právě výdaje na cloudové architektury. Kontejnery jsou stále sofistikovanější technologií a zákazníci tak od poskytovatelů aplikačních platforem chtějí, aby jim pomohli s přenosem a rozšířením stávajících aplikací směrem k veřejným i privátním cloudům.“

Společnost CoreOS vznikla v roce 2013. Zaměřuje se na vývoj a poskytování infrastruktury vyhovující náročným softwarovým požadavkům, která umožňuje automatické aktualizace a opravy a pomáhá organizacím všech velikostí řešit typické problémy jako jsou výpadky a nedostupnost, bezpečnostní incidenty nebo nedostatečná flexibilita. Od počátku svého úsilí o popularizaci odlehčených linuxových operačních systémů optimalizovaných pro kontejnery je společnost CoreOS považována za lídra, který nabízí oceňované technologie a umožňuje tak široké přijetí škálovatelných a flexibilních kontejnerizovaných aplikací.

Mezi produkty společnosti CoreOS patří podnikové kontejnerové řešení CoreOS Quay a podniková Kubernetes platforma CoreOS Tectonic založená na open source technologiích. Ta nabízí vysokou míru automatizace a umožňuje přenositelnost mezi privátními a veřejnými cloudy. Společnost je dobře známá i svojí aktivní podporou open source inovací, které jsou základem kontejnerizovaných aplikací. Mezi ně se řadí projekt Kubernetes a distribuované úložiště pro Kubernetes. Patří sem i kontejnerový nástroj rkt, který CoreOS převedla na nadaci Cloud Native Computing Foundation (CNCF) podílející se i na rozvoji standardu Open Container Initiative (OCI). Za pozornost stojí i odlehčená linuxová distribuce Container Linux, která automatizuje aktualizační procesy a zjednodušuje provoz kontejnerů.

Společnost Red Hat přijala kontejnery i jejich orchestraci velmi brzy za své. Dlouhodobě se rozsáhle podílí na souvisejících open source komunitách, včetně té okolo systému Kubernetes, kde patří spolu s Google mezi dva přední přispěvatele. Red Hat je lídrem i z pohledu podpory organizací v přijímání kontejnerových aplikací. Nejucelenější platformou pro využití systému Kubernetes v podnikovém prostředí je Red Hat OpenShift. Spojení technologií Red Hat a CoreOS ještě více posílí vedoucí pozici společnosti Red Hat v upstream komunitě i v oblasti firemních kontejnerových řešení.

Transakce by neměla mít žádný vliv na hospodářské výsledky společnosti Red Hat za čtvrté fiskální čtvrtletí 2017 ani za celý loňský rok, tedy za účetní období, která končí 28. února 2018.

Další informace o akvizici CoreOS jsou k dispozici na blogu společnosti Red Hat.

Podpůrná vyjádření

Paul Cormier, prezident pro produkty a technologie, Red Hat

“Nadcházející technologická éra je úzce spojená s kontejnerizovanými aplikacemi, které se rozprostírají napříč multicloudovými a hybridními prostředími, včetně fyzických a virtuálních systémů i privátních a veřejných cloudových platforem. Kubernetes, kontejnery i Linux jsou v samém centru této transformace. Společnost CoreOS je, podobně jako my, lídrem v upstream open source komunitách stojících za těmito inovacemi i v úsilí o zpřístupňování systému Kubernetes firemním zákazníkům. Věříme, že tato akvizice posílí pozici technologií značky Red Hat jako základního kamene pro moderní aplikace.“

Alex Polvi, CEO, CoreOS

“Spolupráce Red Hat a CoreOS začala již před několika lety. Do oblasti kontejnerů i distribuovaných systémů jsme přispěli několika klíčovými inovacemi, které pomáhají s automatizací provozu IT. Dohoda o akvizici zahajuje novou etapu našeho společného úsilí o zpřístupňování těchto důležitých technologií podnikatelským subjektům i celému světu. Chci v této souvislosti poděkovat všem ve společnosti CoreOS, našim zákazníkům i partnerům, a především celé svobodné komunitě za podporu našeho cíle zajistit pomocí automatizace větší bezpečnost internetu.“

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je jedním z největších vývojových center společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také vysoce oceňovanou technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.

 

 

Reklamy