Výzkum IdeaSense: Lidem v domovech pro seniory nejčastěji chybí soukromí

Společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím metody Inovačních farem®, zkoumala, jaké znaky by měl mít ideální domov seniorů či handicapovaných. Pomocí více jak 250 rozhovorů a workshopů ve 12 zařízeních zjišťovala, co klienty i personál trápí, proč tomu tak je a jak život v zařízeních sociálních služeb všem co nejvíce zpříjemnit. Pro IdeaSense jde o jednu z prvních možností inovovat neziskový sektor. Vybraná řešení by mohla začít v pilotním režimu fungovat už příští rok.

2018-02-21 17_34_56-IdeaSense - inovace a design thinking.png

Nejpalčivěji lidé v domovech seniorů vnímají nedostatek soukromí. Drtivá většina z nich totiž obvykle bydlí na vícelůžkovém pokoji. V domovech pro seniory to bývá nepříjemné hlavně pro dlouholeté vdovy/vdovce, osoby se špatnou pohyblivostí a nepřekvapivě pro introverty. Těžko si na takovou změnu na stará kolena zvykají, sdílený pokoj jim zabraňuje cítit se jako doma.

Nedostatek soukromí nevadí jenom obyvatelům v domovech pro seniory ale i lidem žijících v zařízeních pečujících o zdravotně či mentálně postižené. Důvodů mají hned několik. Pokud na oddělení společně žije i dvacet lidí, vznikají mezi nimi konflikty, před kterými nelze utéct. Někteří respondenti uvedli, že se proto cítí být ohroženi. Absence soukromí jim pak velmi překáží v navazování intimních vztahů a naplňování sexuální touhy.

Osobní bublina či miniobývák jako řešení

Jedním z řešení nedostatku soukromí, které bude IdeaSense spolu s domovy testovat, bude zavedení pomůcek pro vytvoření tzv. osobní bubliny. Půjde třeba o špunty do uší, masku na spaní anebo pořízení paravanů, které by aspoň částečně sdílené pokoje oddělily. Pocit soukromí a domova by také mohl poskytnout tzv. obývák, společné prostory upravené tak, aby lákaly k delšímu posezení, ať ve skupině, s návštěvou nebo o samotě. Takový prostor by byl neformálně zařízený, aby byl co nejvíce podobný domácímu prostředí. Inspirují se u úspěšných řešení ze sdílených kanceláří a kaváren.

Klienti domovů by také mohli získat více svobody zavedením flexibilního harmonogramu, kde by si mohli sami určit, kdy se třeba chtějí jít koupat anebo jít na jídlo.

Dilema využití času

IdeaSense hodnotí vývoj sociálních služeb za posledních pár desetiletí jako obrovský posun od veřejnosti uzavřených institucí směrem k stavu, kdy je prioritou respekt, úcta a partnerství. V domech pro seniory ale stále přetrvává tabu smrti. Pobyt v takovém zařízení je takřka synonymem čekání na konec života a nikdo neví, jak by se měl zbývající čas strávit. Zaměstnanci stojí před dilematem, jestli mají seniorům poskytovat veškerý komfort ke klidnému dožití anebo je naopak motivovat i k těm aktivitám, ke kterým nemusejí mít vztah. IdeaSense se spolu s domovy pustí i do řešení v oblasti paliativní péče, ať již jde o partnerství s mobilními hospici nebo otestování nástrojů pro otevírání konverzace k tématu smrti a posledních přání klientů. Velkým projektem, do kterého se chce IdeaSense spolu se zařízeními pustit je i vytvoření databáze expertů (psychologů, právníků, lékářů i mediatorů), kteří by byli dle potřeby k dispozice zařízením sociálních služeb napříč celou Českou republikou. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že např. psychlogická podpora je žádoucí a zatím nedostupná jak pro klienty, tak v řadě případů i pro zaměstnance zařízení.

Bezesporu nejvíce radosti senioři nacházejí v rodinných návštěvách. Ty se ale o seniory zajímají zpravidla jen velmi málo. Návštěva člověka na sklonku života pro ně bývá nepříjemná a vyčerpávající. Odrazuje je taky onen nedostatek soukromí, kde by si mohli v klidu popovídat.

Výzkum na vlastní kůži

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Evropským sociálním fondem. Pro IdeaSense tak jde o vůbec první zakázku v neziskovém sektoru. Kvalitativní výzkum probíhal během července a srpna. Výzkumníci za tu dobu udělali přes 250 v průměru hodinu a půl dlouhých rozhovorů s klienty, zaměstnanci a rodinami. Ve 12 zapojených zařízeních strávili vždy nejméně týden, aby podrobně poznali jeho provoz. Na něj navázali inspirační a ideační workshopy, které jsou běžnou součástí Inovačních farem.

Kromě poznatků z oblasti sociálních služeb si IdeaSense z výzkumu odneslo i hluboký respekt k práci lidí, kteří v sociálních službách pracují. Přesto jejich zaměstnání provází nízká prestiž. Peči o seniory si veřejnost nejčastěji spojuje s pečováním o hygienu a čistotu lidí, kteří se už osobně těžko starají. Je proto nesmírně obtížné vyvolat třeba o domovy seniorů ze strany veřejnosti zájem. Těžko se v ní hledají dobrovolníci anebo finanční pomoc.

Jedním z projektů pro zvýšení povědomí o životě v domovech seniorů je větší zapojení škol. V příštím roce se proto začne testovat projekt, ve kterém by v rámci výuky za seniory docházeli žáci základních a středních škol. Zvolený formát nabídne atraktivní způsob seznámení se životem starších lidí a zároveň propojení na konkrétní školní předmět, např. dějepis, občanskou výuku nebo český jazyk. Do budoucna by si tak žáci odnesli cenné zkušenosti o životě v domovech pro seniory a domovy zas získají potenciální dobrovolníky, kteří by seniorům mohli nahradit chybějící kontakt s nejbližšími.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Tato metoda je postavená na Human Centered Design – metodice designování produktů či služeb, která vychází z hloubkového zkoumání nevyslyšených lidských potřeb (tzv. Jobs-To-Be-Done Theory, JTBD). IdeaSense je v České republice jediná společnost využívající prediktivní trhy ve vývoji a testování tržního potenciálu inovací. Klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii, což je klíčovým aspektem pro kvalitní etnografické výzkumy. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu IdeaSense.

Více informací na: www.ideasense.cz.

 

Reklamy