ofo společně s dalšími technologickými společnostmi podepsalo Principy sdílené mobility pro obyvatelná města

Patnáct celosvětově působících dopravních a technologických společností podepsalo dokument nazvaný Principy sdílené mobility pro obyvatelná města (Shared Mobility Principles for Livable Cities). Zavázaly se upřednostňovat lidi před automobily a mimo jiné chtějí přispívat ke snižování emisí a podporovat sdílení dat. Dokument podepsaly tyto společnosti: BlaBlaCar, Citymapper, Didi, Keolis, LimeBike, Lyft, Mobike, Motivate, ofo, Ola, Scoot Networks, Transit, Uber, Via a Zipcar.

2017-10-27 10_34_43-ofo hlavní stránka

“Cílem ofo je vytvářet spravedlivější a propojenější svět. Víme, že naše ekologická a cenově dostupná platforma pro sdílení kol může mít výrazný a dlouhodobý pozitivní dopad na města. Jako celosvětový leader v oblasti bezstanicového půjčování kol jsme rádi, že jsme se k této iniciativě mohli připojit a že můžeme společně s dalšími partnery přispívat ke zlepšování životů lidí a komunit po celém světě,” říká Chris Taylor, šéf ofo v Severní Americe.

Ulice měst jsou čím dál tím více ucpané a znečištěné. Patnáct společností, které se pod tyto principy podepsalo, má výrazný vliv na to, jakým způsobem lidé žijí a pracují ve městech po celém světě. Dohromady se přes tyto služby uskuteční 77 milionů jízd denně a každý den je používá 10 milionů lidí.

Nové technologie a způsoby přepravy už nyní narušují status quo a mění způsob, jakým se lidé pohybují. Tempo inovací je rychlé. Vedle nových příležitostí však přináší také rizika – dnes přijatá rozhodnutí ovlivní dopravní infrastrukturu, která se bude používat po desetiletí. Principy sdílené mobility představují jasnou vizi pro budoucnost měst a propojují představitele měst, soukromé společnosti a neziskové organizace, které se snaží o zlepšení kvality života ve městech.

Principy sdílené mobility pro obyvatelná města jsou tyto:

  1. Společně plánujeme města a mobilitu v nich.
  2. Upřednostňujeme lidi před auty.
  3. Podporujeme sdílení a efektivní využívání vozidel, silničních pruhů a chodníků.
  4. Jednáme s dotčenými aktéry.
  5. Podporujeme spravedlnost.
  6. Stojíme v čele transformace směrem k budoucnosti s nulovými emisemi a obnovitelnou energií.
  7. Podporujeme přiměřené poplatky za využívání všech služeb.
  8. Chceme, aby měla veřejnost užitek z otevřených dat.
  9. Snažíme se o vzájemnou propojenost služeb.
  10. Zastáváme názor, že autonomní vozidla v hustě osídlených oblastech by měla být  provozována pouze ve flotilách.

O společnosti ofo

ofo bylo založeno v roce 2014. Od té doby spojilo přes 10 milionů kol s 200 miliony uživatelů po celém světě. Působí ve 250 městech ve 20 zemích. Vytváří 32 milionů transakcí denně a celkově poskytlo více než 6 miliard jízd.

Uživatelé jen od dubna do června 2017 celkově najezdili přes 1.2 miliardy kilometrů, ušetřili 84 milionů litrů paliva a 256 tisíc tun oxidu uhličitého.

ofo se v dubnu 2017 spojilo s Rozvojovým programem Organizace spojených národů, aby dosáhlo Globálních udržitelných cílů a v srpnu 2017 uzavřelo partnerství s Nadací Clary Lionel, za níž stojí Rihanna. Společně s ní ofo usiluje o zlepšení života dívek v Malawi tím, že jim poskytuje darem kola, která potřebují pro bezpečnou cestu do školy.

ofo v červenci tohoto roku získalo 700 milionů dolarů v investici, na níž se podílela Alibaba, Hony Capital a CITIC Private Equity.

 

Reklamy
Označeno tagem