Představuje se nová bezpečnostní platforma Barracuda Security Insight

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi absolutní špičku mezi dodavateli řešení z oblasti informační bezpečnosti, komunikace a síťové infrastruktury. V posledních několika letech se firma soustřeďuje na pokročilá cloudově orientovaná řešení, která vyhovují současným požadavkům zákazníků.

Díky dlouholetým zkušenostem a existující základně mnoha desítek tisíc instalovaných zařízení po celém světě má Barracuda k dispozici velké množství dat o různých typech hrozeb, které mohou postihnout uživatele Internetu a jejich aplikace. Mimo jiné to znamená velmi rychlou identifikaci nových hrozeb a schopnost pružně na ně reagovat.

Nezbytná je ovšem i rychlá a systematická informovanost uživatelů o existujících hrozbách a nejnebezpečnějších souborech šířených prostřednictvím elektronické pošty a dalších internetových aplikací. Jedná se především o soubory obsahující nebezpečné odkazy nebo scripty typu PowerShell, JavaScript  a VisualBasic.

Nová platforma Barracuda Security Insight, která je dostupná od února tohoto roku, poskytuje administrátorům a uživatelům v reálném čase informace o výše zmíněných bezpečnostních hrozbách. Díky včasné a podrobné informovanosti tak mají možnost příslušným způsobem reagovat na konkrétní hrozby, především různé nebezpečné soubory.

Podrobnější představu o fungování této platformy můžete získat přímo na stránkách Barracuda Security Insight.

https://csi.barracuda.com/

Více informací o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.

 

Reklamy