Generace Z na pracovním trhu budoucnosti

Praha, 22. března 2018 – Youtuber, fitness trenér. I to jsou příklady preferovaných zaměstnání, která uvádí zástupci Generace Z jako své možné budoucí pracovní pozice. Předním příčkám ale stále vévodí tradičnější profese v marketingu nebo financích. Jak vnímají pracovní trh a svoje budoucí uplatnění lidé ve věku 18 – 24 let, zjišťovala agentura YouGov ve spolupráci s Vodafone Group.

Kariérní poradenství jako nedostatkové zboží

Nejen osnovy vzdělávání, ale také kariérní poradenství často nestíhá držet krok s rychlým vývojem v digitální době. Až 43 % respondentů v průzkumu od YouGov v Česku uvedlo, že se jim v minulosti nedostalo vůbec žádného kariérního poradenství a 32 % těchto služeb využilo, ale nemají pocit, že byly dostatečné pro jejich rozhodnutí, jakým směrem se vydat a v 61 % případů se s kariérním poradenstvím setkali pouze ve škole. Polovina dotázaných říká, že najít dobře placenou, stálou a stabilní práci je největší výzvou pro jejich generaci.

Reflektuje kariérní poradenství reálné potřeby stávajícího a budoucího pracovního trhu? Stále častěji je skloňováno spojení Průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, která přináší celospolečenskou

změnu a zasahuje celou řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém.  V tomto kontextu mnoho zaměstnavatelů a profesních asociací volá po vzdělávání, které bude muset rychle reagovat na vznik nových profesí, stejně jako zahrnovat podstatné změny v celkovém obsahu i formách vzdělávání na všech jeho úrovních.

A některé vzdělávací instituce už na nové požadavky reagují. „Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích využijeme výzkum digitálních profesí agentury YouGov ve spolupráci s Vodafone Group při přípravě magisterského programu Business analytik. Absolventky a absolventi tohoto programu budou připraveni na práci v digitální ekonomice,“  vysvětlují budoucí garant programu Ing. Marek Vokoun, Ph.D. a vedoucí katedry humanitních studií doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Dostává se nastupující generaci dostatečné poradenství zaměřené na profese v tomto digitalizovaném věku? Pouze 8 % mladých lidí odpovědělo, že kariérní poradenství zahrnovalo tzv. „digital jobs“, tedy práce, které odpovídají nově vznikajícím profesím a poptávce v digitální době. „Kariérní poradenství, které máme, se soustředí především na tradiční zaměstnání,” tvrdí  38 % dotázaných.

Jiná globální studie poradenské PwC také uvádí, že pracovní místa až 40 % Čechů mohou do 15 let zaniknout, protože budou nahraditelná umělou inteligencí, automaty a roboty. „Český trh je v tomto ohledu čtvrtý nejohroženější z devětadvaceti všech zkoumaných,“  uvádí také v průzkumu.  Přesto analytici neočekávají masivní nárůst nezaměstnanosti, protože vznikají jiné, nové pozice. V tomto kontextu budou tradiční zaměstnání postupně ztrácet svůj přínos ke konkurenceschopnosti a růstu HDP v České republice.

Uplatnit se v digitální ekonomice

Čtvrtina mladých Čechů v průzkumu také uvedla, že má vážné obavy, jestli si dokáže najít uplatnění v digitální ekonomice.

„V tuto chvíli máme seznam přibližně 150 „digitálních profesí” a už teď víme, že bude obtížené je v budoucnu všechny naplnit,”  říká Veronika Ivanović, viceprezidentka pro lidské zdroje firmy Vodafone, a dodává: „Musíme se zaměřit na mladé lidi, pomoci jim a poradit s výběrem jejich specializace.  

K pochopení toho, co je baví a jak se uplatnit na trhu práce, jim poslouží i jejich preference a aktivity v online světě, ve kterém tráví část svého osobního a studijního času.”

Odhad Evropské komise dokonce uvádí, že přibližně 500 000 „digitálních profesí“ bude v roce 2020 v EU neobsazeno. Na tyto výzvy reaguje společnost Vodafone v globálním měřítku. 20. března 2018 uspořádala mezinárodní konferenci v Bruselu zaměřenou na kariérní poradenství v digitální době, na které vystoupil generální ředitel Vodafone Group Vittorio Colao a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová. Hlavním tématem bylo, jak pomoci mladým připravit se na budoucí profesi, zvyšovat svoje digitální dovednosti, mít dobrou práci, kvalitní život a přispívat ekonomice.

Kariérní kompas na cestu za pracovním snem

V rámci akce byl představen Future job finder – aplikace, která se zaměřuje na mladého člověka komplexně, s jeho zálibami, preferencemi, chováním v reálném i online světě a pomocí řady otázek vyhodnotí, jaká profesní zaměření by pro něj mohla být ideální a nakolik splňuje obvyklé požadavky pro dané zaměstnání. Součástí aplikace jsou také mobilní kurzy, které mají rozšířit chybějící znalosti v různých oborech digitální ekonomiky. Dále nabídne obsáhlou databázi volných pracovních pozic pro konkrétního uživatele jak na lokálním trhu, tak i v zahraničí. Cílem je poskytnout kariérní poradenství a zpřístupnit vzdělávací kurzy až pro 10 miliónů mladých lidí v 18 zemích světa. Vodafone také celosvětově rozšiřuje stávající absolventské programy a stáže aby během následujících 5 let zaměstnal až 100 000 mladých lidí.

V první fázi se aplikace zaměří především na trhy, kde je nezaměstnanost velkým problémem už dnes jako například Řecko s 53% nezaměstnaností nebo Španělsko s 47 % mladých lidí bez práce. Pro uživatele v České republice, kde jsou statistiky nezaměstnanosti obecně příznivější, bude k dispozici v druhé vlně.

O Vodafone Czech Republic

Mobilní operátor Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. Od roku 2007 přináší Vodafone komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje více než milion firemních SIM karet. O rok později Vodafone představil Turbo Internet a začal rychlým mobilním internetem pokrývat venkov a menší města. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. Aktuálně se Vodafone soustředí na rozšiřování LTE do všech koutů České republiky. V souladu se svými CSR aktivitami se Vodafone začátkem roku 2015 přestěhoval do nové, ekologické centrály ve Stodůlkách. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 180 milionů korun. Za 11 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informací na www.vodafone.cz.

Reklamy