Rockwell Automation byla vyhlášena nejetičtější společností světa za rok 2018. Tohoto ocenění se dočkala již podesáté

Ethisphere Institute, globální lídr v oblasti definování a prosazování norem etického podnikání, vyhlásil Rockwell Automation za nejetičtější společnost světa pro rok 2018 (2018 World’s Most Ethical Company®).


PRAHA, 27. března 2018 – Rockwell Automation, největší světová společnost zaměřená na oblast průmyslové automatizace a informačních technologií, byla v hodnocení Ethisphere Institute oceněna jako jedna z nejetičtějších společností světa pro rok 2018. Ethisphere Institute zařadil společnost Rockwell Automation na tento seznam již podesáté. Figuruje na něm celkem 135 globálních společností, které ovlivňují a podněcují změny k lepšímu a posilují etické řízení i chování společností.

„Integritu a čestnost má naše společnost v krvi a já jsem hrdý na to, že Ethisphere znovu ocenil úsilí našich zaměstnanců při každodenním naplňování našich hodnot,“ říká Blake Moret, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Rockwell Automation. „Integrita v jednání, etický přístup a vzájemná úcta nejsou jen správnou cestou, ale také nutností pro růst naší společnosti založený na dlouhodobě budovaných hodnotách.“ 

„Spolu se zásadní celosvětovou změnou diskurzu, k níž došlo v roce 2017, se objevil i nový trend. Globální korporace respektující vládu zákonů se nyní nejvíce prosazují za zlepšování existenčních podmínek lidí. V letošním roce se k tomuto trendu přidala i řada dalších firem. Zejména společnosti zařazené na seznam nejetičtějších firem světa prokazovaly výjimečné schopnosti v oblasti vedení,“ vysvětluje generální ředitel Ethisphere Timothy Erblich. „Blahopřeji všem v Rockwell Automation k tomu, že se jejich firma dostala mezi nejetičtější světové společnosti.“

Rockwell Automation rovněž oznámila, že zveřejnila svou Zprávu o společenské odpovědnosti za rok 2017. V této zprávě se podrobně dokumentuje přístup společnosti ke společenské odpovědnosti firem i udržitelnosti, firemní kultura zaměřená na integritu a etické podnikání a přístupy k budování udržitelných zákaznických vztahů, udržitelné společnosti a udržitelného společenství.  

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnosti Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.

O Ethisphere Institute

Ethisphere® Institute je světový lídr v oblasti definování a rozvoje norem etického podnikání, díky nimž se proměňuje charakter firem, rozvíjí důvěra na trhu i obchodní úspěchy. Ethisphere má rozsáhlé zkušenosti v oblasti měření a definování základních etických norem na základě vyhodnocení dat. Díky tomu může pomáhat společnostem posilovat jejich charakter a měřit a zlepšovat jejich podnikovou kulturu. Prostřednictvím svého programu World’s Most Ethical Companies (nejetičtější společnosti světa) oceňuje Ethisphere vynikající výsledky dosažené v této oblasti. Pro odborníky organizuje sdružení Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Více informací o Ethisphere naleznete na: https://ethisphere.com.

Reklamy