Atos zahájil 8. ročník ceny Josepha Fouriera, soutěže pro mladé vědce z oblasti počítačových věd

Praha, 4. dubna 2018 ‒ Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují další, již 8., ročník Ceny Josepha Fouriera 2018. Jejím cílem je ocenění nejlepších studentů doktorandského studia a mladých vědeckých pracovníků z oblasti informatiky a výpočetních věd a podpořit tak rozvoj tohoto vědního oboru. Cena je určena pracem se speciálním zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru.

Letošního ročníku celostátní soutěže Ceny Josepha Fouriera 2018 se zúčastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol, které vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě jejich prací před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol, odborníků společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzského velvyslanectví v ČR zasedne v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze dne 23. května 2018.

Porota vybere autory tří nejlepších výzkumných prací, kterým společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude taktéž speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Ceny, které čekají na výherce Ceny Josepha Fouriera 2018:

  1. místo: 60 000,- Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
  2. místo: 40 000,- Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
  3. místo: 25 000,- Kč

Speciální cena poroty: 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

„Počítačové vědy jsou mladým a rychle se rozvíjejícím vědním oborem s velkým potenciálem pro praktické uplatnění. Je to oblast, kde se mohou čeští studenti a vědci více profilovat, což by bylo do budoucna pro Českou republiku konkurenční výhodou. Talentovaných lidí je zde dostatek a Atos je bude i nadále podporovat, aby byl tento talent maximálně využitý,“ řekl Jaroslav Vojtěch – ředitel divize Big Data & Cyber Security.

Slavnostní předání cen výhercům proběhne dne 20. června 2018 v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví V ČR, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.

Více informací a harmonogram soutěže:

https://www.ifp.cz/

https://atos.net/cs/ceska-republika/cena-josepha-fouriera-2018

O společnosti Atos

Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 100 000 zaměstnanců v 72 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 12 miliard EUR.

Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010 začal Atos působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos v České republice zaměstnává 300 zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.

Atos přináší poradenství a systémovou integraci, řízené služby a outsourcing business procesů, cloudové operace, Big Data a řešení pro kybernetickou bezpečnost, stejně tak jako i transakční služby prostřednictvím společnosti Worldline, evropského lídra v oblasti platebních a transakčních služeb.

Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů jako jsou: finanční služby, zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana a retailové podniky.

Atos se zaměřuje na technologie, které přinášejí pokrok a pomáhají organizacím vytvářet firmu budoucnosti.

Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem Olympijských a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze NYSE Euronext Paris. Společnost Atos působí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.

Reklamy
Označeno tagem