IdeaSense součástí konference Wissenberk o mechanismu LifeJobs

Společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody Inovačních farem, se podílí na konferenci pořádané skupinou Wissenberk Group, která proběhne  9. dubna 2018 od 9 hodin v Impact HUBu (Drtinova 7). Tématem je tentokrát mechanismus LifeJobs, který dokáže predikovat chování spotřebitelů na základě jejich životních motivací a poznat, zdali peníze utrácejí efektivně.

2018-02-21 17_34_56-IdeaSense - inovace a design thinking

Lukáš Vynikal, člen Advisory Boardu IdeaSense a zakladatel Wissenberk Group, vyvinul 16 různých kategorií hlubokých životních motivací, podle kterých je možné rozřadit spotřebitele a tedy pracovat se specifickými trhy pro jakýkoliv produkt, značku či službu. Tento mechanismus odhaluje také finanční potenciál trhu, což může podnikatelům výrazně pomoci s alokací zdrojů a celkovým rozhodováním o budoucím směřování.

LifeJobs vznikl na základě již existujících teorií. Skupina Winssenberk je použila tak, aby dokázala životní motivaci jedince prozkoumat do hloubky a získané informace využít k predikci dalšího chování. IdeaSense systém v průběhu minulého roku otestovala pomocí více než 10 000 rozhovorů.

Reklamy