Linka bezpečí prošla modernizací. Díky novým technologiím bude pomáhat ještě více dětem

Linka bezpečí prošla kompletní modernizací. Důvodem obměny technologického zázemí bezplatné linky, která zajišťuje krizovou pomoc pro děti a studenty do 25 let, byla především dosluhující životnost a častá poruchovost telefonů a dále zastaralost systému propojujícího jednotlivé hovory. Nové vybavení zajistí celkové zlepšení chodu telefonické ústředny a zvýší i efektivnost linky, která bude nově schopna obsloužit ještě více dětí. Potřebné technologie za bezmála 800 tisíc korun získala Linka bezpečí díky jednomu ze svých partnerů, společnosti Anect, která bezplatně zajistila jejich dodání i implementaci. Do budoucna linka připravuje také zavedení telefonní fronty, díky které budou mít děti větší šanci dovolat se hned napoprvé.

2017-12-12 19_21_37-ANECT

Vzhledem k tomu, že Linka bezpečí funguje nonstop, byla výměna technologického zázemí za plného chodu ústředny poměrně náročná. „Denně odbavíme mezi 400 až 500 hovory, proto jsme se snažili, aby to co nejméně zasáhlo do našeho reálného provozu a děti se k nám úspěšně dovolaly,“ uvádí Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, která zaměstnává kolem 80 odborných konzultantů. Právě od nich přišel prvotní impuls k výměně zastaralého vybavení, protože čím dál častěji docházelo k poruchovosti telefonů, kdy konzultant třeba dítě hůře slyšel a nemohl si nastavit vyšší hlasitost hovoru. „Telefony tu byly přes deset let, tudíž se asi není čemu divit, že už neplnily svou funkci. Naši lidé leckdy měli potíž přijmout hovor jen kvůli tomu, že nějaké tlačítko na telefonu nefungovalo. S výměnou vybavení už tyto problémy nemusíme řešit a díky novým funkcím předpokládáme, že budeme moci ještě efektivněji organizovat provoz tak, aby se k nám mohlo dovolat více dětí, které potřebují naši pomoc,“ doplňuje Peter Porubský.

Díky provedeným změnám může linka zlepšit svůj celkový chod, efektivněji distribuovat jednotlivé hovory i lépe reagovat na výjimečné situace, kdy je například potřeba do hovoru s dítětem připojit také sociálního pracovníka nebo jiného odborníka. Modernizace systému telefonické ústředny pak lince pomůže odbavit více telefonátů. Volající i telefonní operátoři přitom budou po celou dobu hovoru anonymizováni a jejich komunikace zabezpečena a chráněna proti případným bezpečnostním únikům a útokům,“ komentuje technologickou stránku věci Jan Zinek, předseda představenstva Anect, která Lince bezpečí modernizaci postavenou na technologiích Cisco kompletně zajistila. Dále společně pracují ještě na tzv. frontě, která by dětem umožnila dovolat se hned na první pokus. „V současnosti musí dítě zavolat v průměru třikrát, aby se k nám úspěšně dovolalo. Rádi bychom se v tomto směru posunuli o kus dál. O využití tohoto řešení máme pozitivní zprávy ze zahraničí, nicméně vše budeme nejprve testovat a zjišťovat, jak dlouho dítě ve frontě vydrží a jaké informace při čekání budou dětem užitečné,“ uzavírá vedoucí Linky bezpečí.

O společnosti Anect

Anect a.s. je předním dodavatelem integrovaných řešení a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií s velkým důrazem na ICT bezpečnost. Kromě bezpečnosti se společnost dlouhodobě věnuje také infrastruktuře ICT, komunikaci a spolupráci, datovým centrům a provozu a řízení ICT. Napříč těmito oblastmi pak nabízí řízené služby, projektové řízení, manažerské poradenství, integraci produktů a služeb včetně prodeje a instalace vybraných technologií. Svá řešení realizuje zejména u zákazníků z oblasti finančních institucí, veřejného sektoru, výroby, médií a dalších služeb. Na trhu působí od roku 1993 a v současnosti zaměstnává více než 150 zaměstnanců v kancelářích v Praze, Brně, Plzni a Bratislavě.