Kvalita života zdravotně postižených se v posledních letech výrazně mění, hybatelem je digitalizace

Tisková informace, Praha, 7. dubna 2018 – Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce, která je někdy zkráceně označována jako digitalizace, hýbe celým světem. Nejinak tomu je i mezi handicapovanými, kterým technologické novinky výrazně usnadňují život, zjednodušují jim začleňování do života, a také díky nim mizí bariéry v dopravě a veřejném prostoru. Mnoho technologických novinek, které pomáhají zdravotně postiženým, bylo představeno tuto sobotu 7. dubna na konferenci INSPO, která se uskutečnila v pražském Kongresovém centru.

Za posledních dvacet pět let se technologie pomáhající handicapovaným posunuly o obrovský kus cesty. „Digitalizace je motor dnešního světa. Tato technologická revoluce pomohla zdravotně handicapovaným v mnoha ohledech. Avšak stejně jako každá revoluce s sebou nese i jistá ALE. Jsme opravdu rádi, že naprostá většina veřejných prostranství a budov je bezbariérová, ale například bezobslužná nádraží způsobují lidem se zdravotním postižením potíže a takový nákup jízdenky není nic jednoduchého. Velkým problémem jsou také internetové stránky, které jsou pouze v minimu případů uzpůsobeny nevidomým,“ říká Václav Krása, předseda národní rady osob se zdravotním postižením.

Milníkem byl zákon o sociálních službách

Na velké změny, které sebou digitální doba přináší, musela reagovat i česká vláda. Václav Krása považuje za nejdůležitější milník spojený s pomocí zdravotně handicapovaným zákon o sociálních službách z roku 2006. „Bezesporu jde o zákon, který je v naší komunitě zlomový. Díky němu mohou lidé s postižením žádat o příspěvek na péči a sami si zajišťovat služby. Přijetí tohoto principu znamená, že člověk může svobodně rozhodovat o svém životě,“ popisuje více než deset let starý zákon Krása. V současnosti se rada snaží prosadit zákon o ucelené rehabilitaci. „Naším cílem je, aby lidé, kteří přišli k úrazu v průběhu let, se mohli jednodušeji vrátit do života. V zákonu by byly zakomponovány jednodušší podmínky pro rekvalifikaci postižených osob nebo například možnost samostatného bydlení. Bohužel to v současnosti vypadá, že zákon se do schvalovacího procesu ani nedostane,“ doplňuje Krása.

S Národní radou osob se zdravotním postižením spolupracuje mimo jiné i Svaz tělesně postižených v České republice, který v tomto roce zorganizuje již šestý sjezd. „Našim primárním úkolem je přimět mladší členy, aby se ujali funkcí ve svazu. V současnosti je věkový průměr našich členů více než 75 let a vzhledem k tomu, že práce v organizaci je dobrovolná, není jednoduché sehnat mladší funkcionáře,“ říká předsedkyně Svazu tělesně postižených Helena Klasnová.

Digitalizace byla také jedním ze základních témat, o kterém se hovořilo na konferenci INSPO 2018. „Jak říkal pan Krása, digitalizace hýbe světem a její pozitivní účinky pomáhají lidem s handicapem zařadit se do běžného života. Na naší konferenci INSPO vystoupila celá řada odborníků nejen z České republiky, kteří se věnují technologiím, jež výrazně ulehčují život,“ říká Jaroslav Winter, organizátor konference INSPO.

Generálním partnerem konference INSPO 2018 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet, záštitu poskytl Magistrát hl. m. Prahy.  Konferenci organizuje BMI sdružení. Další informace o konferenci najdete na www.inspo.cz.

 

Reklamy