Atos zajistí pro Evropskou vesmírnou agenturu služby DIAS – Data ze satelitů tak umožní vznik nových služeb

Praha, 19. dubna 2018 ‒ Evropská vesmírná agentura (ESA) si vybrala společnost Atos, jako dodavatele a provozovatele služeb Copernicus Data and Information Access Services (DIAS). DIAS bude propojovat real-time geografická data z programu Copernicus, který je největším programem monitorování země, s daty z dalších zdrojů a vytvářet z nich informační produkty. Ty mohou využít například firmy z oblasti průmyslové výroby, pojišťovnictví, zemědělství, utilit, lesnictví, urbanizmus nebo také záchranné složky či vědecké a veřejné instituce.

Může pomoct například:

  • vědcům lépe porozumět dopadům klimatických změn
  • vládám a městům lépe spravovat a předpovídat rozvoj měst
  • petrolejářským firmám lépe vyhodnocovat a řídit rizika
  • zemědělcům lépe řídit pěstování a výnosy plodin

Otevřená platforma pro inovace

Atos bude jménem Evropské komise a Evropské vesmírné agentury řídit nově vytvořené konsorcium, mezi jehož členy dále patří DLR, e-Geos, GAF, Sinergies, Spacemetric, Thales Alenia Space a T-Systems.

Atos bude zodpovědný za integraci, dodání a provozování cloudové platformy, která bude integrovat specializované zdroje dat. Díky nové platformě budou data z družic Evropské unie Sentinel, stejně jako od dalších poskytovatelů dat, ještě přístupnější. To umožní třetím stranám, ať už podnikům nebo institucím, vytvářet inovativní řešení založená na satelitních datech. Atos tak spolu s partnery vybuduje a zkomercionalizuje nové služby.

Technologie a zkušenosti Atosu a jeho partnerů přinesou platformě rychlost, flexibilitu a robustnost, to umožní práci s velkým množstvím dat v různých formátech. Portfolio datových služeb Atosu, Codex, poskytne DIASu analytické a kognitivní funkce, díky kterým vytvoří ze surových satelitních dat, hodnotné poznatky využitelné v řadě odvětví.

Klíčová přínos pro společnost

Nové služby, které integrují přesné informace z družic v reálném čase, nabídnou následující výhody:

  • Lepší pochopení toho, jak naše planeta funguje – klíčová data z monitorování země a údaje získané ze senzorů mají stále větší význam pro to, jak naše planeta a ekosystém fungují.
  • Rychlejší předpovídání – propojování a zpracování obrovského množství složitých dat z více zdrojů dokáže poskytnout jedinečné poznatky téměř v reálném čase.
  • Zlepšení rozhodování – organizace nyní dokážou jednoduše využívat data z pozorování země a získají tak poznatky, které pro ně zatím byly nedosažitelné.

„Investovali jsme do této nabídky několik let, abychom pomohli vědeckým i veřejným organizacím a podnikům všech velikostí získat užitek z kombinování velkých objemů dat z monitorování země se zdroji dat třetích stran. Vidíme zde obrovské příležitosti, jak se věnovat největším výzvám společnosti jako jsou ochrana přírody, klimatické změny a nedostatek zdrojů,“ řekl Stéphane Janichewski, šéf Defence & Aerospace Market ve společnosti Atos.

Podle sdružení European Association of Remote Sensing Companies (EARSC), která spojuje profesionály v odvětví, se očekává, že trh pro služby založené na datech z monitorování Země poroste v příštích pěti letech o 10-15 %, přičemž v řadě oblastí dojde ke znásobení inovativních služeb.

Platforma bude zákazníkům k dispozici v červnu 2018.

***

O společnosti Atos
Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 100 000 zaměstnanců v 72 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 12 miliard EUR.

Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010 začal Atos působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos v České republice zaměstnává 300 zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.

Atos přináší poradenství a systémovou integraci, řízené služby a outsourcing business procesů, cloudové operace, Big Data a řešení pro kybernetickou bezpečnost, stejně tak jako i transakční služby prostřednictvím společnosti Worldline, evropského lídra v oblasti platebních a transakčních služeb.

Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů jako jsou: finanční služby, zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana a retailové podniky.

Atos se zaměřuje na technologie, které přinášejí pokrok a pomáhají organizacím vytvářet firmu budoucnosti.

Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem Olympijských a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze NYSE Euronext Paris. Společnost Atos působí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.

 

Reklamy
Označeno tagem