Vzory sice táhnou, ale v Česku nestačí.

Víc než polovina dívek a mladých žen si dokáže představit práci ve vědě a IT. V oboru jich ale pracuje jen pětina

Praha 25. dubna 2018 – Nová zjištění evropské studie, která zahrnula 11 500 dívek a mladých žen ve věku 11 až 30 roků, odhalila silný vliv životních vzorů na zájem o studium a kariéru v technických a přírodovědných oborech (STEM). Průzkum, jehož se zúčastnilo i 500 českých respondentek, nicméně ukázal, že jakkoli vzory hrají významnou roli i u nás, k udržení mladých žen ve vědě a IT to zdaleka nestačí.

Výsledky studie Microsoft zveřejňuje u príležitosti světového Dne dívek v IT, který připadá na čtvrtek 26. dubna 2018.  

Více než polovina českých mladých žen (52 %), které mají ve svém okolí nějaký vzor, si umí představit uplatnění ve vědě a technologiích. Mezi ženami, které vzor nemají, je to o 11 % méně. Alarmující přitom je, že jen pětina (22 %) dotázaných uvedla, že nyní v těchto oborech pracují.

Znamená to, že dnes nedokážeme zájem mladých žen o přírodní vědy a technologie proměnit ve skutečné uplatnění v těchto oborech,” uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. “Například v IT v evropském měřítku pracuje jen 30 % žen. To je velká příležitost a byla škoda nadále o tyto talenty přicházet”.

Existence vzorů výrazně – na polovinu – snižuje nezájem o STEM obory (41 % dívek bez vzoru nejeví o tyto obory zájem oproti 22 % dívek se vzorem). Jestliže ale existence silných vzorů dokáže vyvolat prvotní zájem, sama o sobě nestačí. U českých dívek, které už zájem o STEM mají, má existence vzoru jen 2% dopad (oproti evropskému průměru 15 %). “Zde se Česko velmi liší od Evropy,” doplňuje Lenka Čábelová. “Udržení a rozvoji zájmu o tyto obory brání stereotyp, že “to je jen pro kluky” a také to, že dívky nevnímají vazbu mezi těmito předměty a praxí.”  

Aktuální průzkum navazuje na studii Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie?“, která zjistila, že zájem českých dívek o STEM obory opadá nejvíce mezi třináctým a patnáctým rokem a více než polovina českých dívek (53 %) kolem sebe nevidí dostatek osobností, které by je inspirovaly pro kariéru ve vědě a technologiích. To je čtvrtý nejhorší výsledek v evropském srovnání.

Mladé Češky by pro své budoucí směřování k oborům vědy a technologií nejvíce ocenily podporu ze strany uznávaných institucí v oblasti vědy a technologií včetně firem, dále pak od učitelů a konečně od žen profesionálek, které ve vědě a technologiích již působí.  

O společnosti Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) pomáhá s digitální transformací v éře inteligentního cloudu a inteligentniho internetu vecí.

Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Reklamy