CSAT a MÚVS při ČVUT potvrdily spolupráci v oblasti Lean managementu

Praha, 2. 5. 2018 – Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná společnost Českého Aeroholdingu poskytující služby v oblasti údržby a oprav letadel, a Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze uzavřely dnes memorandum o spolupráci v oblasti Lean managementu a dalších projektech, při kterých si budou vzájemně vyměňovat informace důležité pro rozvoj firmy i pro výuku. Studenti díky partnerství získají teoretické i praktické znalosti přímo v provozu společnosti.

„Společnost Czech Airlines Technics dlouhodobě podporuje propojení firemní praxe se studiem. Uvědomujeme si, že spolupráce se studenty je v dnešní době klíčová a posunuje společnost kupředu. S Masarykovým ústavem vyšších studií nyní potvrzujeme významnou spolupráci v oblasti Lean managementu, která nám pomůže dosáhnout dalšího zefektivnění a zdokonalení vnitropodnikových procesů,“ uvedl Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics.

Společné projekty se budou zabývat konkrétními procesy během údržby letadel, např. uspořádáním prostoru stojánky pro letadla, navýšením kapacity údržby letadel v současných prostorách, ale i revizí skladových prostor či podpůrných administrativních procesů. Hlavním cílem je zmapovat a zanalyzovat současnou situaci a navrhnout řešení, která by zlepšila využívání zdrojů a eliminovala neefektivní činnosti. Díky práci týmu zaměstnanců CSAT a studentů MÚVS by mělo dojít naopak ke zvýšení efektivity i kvality.

„Při přípravě studentů oboru Projektové řízení inovací klademe důraz na tři aspekty: náročnou teoretickou přípravu, velmi dobrou jazykovou vybavenost a především na pravidelný kontakt studentů s podnikovou praxí. To je mimořádně důležité pro jejich budoucí životní dráhu. Volba priorit se nám osvědčuje a naši absolventi po ukončení studia bez problémů nacházejí odpovídající profesní uplatnění. Velmi proto vítám zapojení studentů Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze do reálných projektů v rámci aktivity „Students Business Projects“ ve spolupráci s Czech Airlines Technics. Je to vzorný příklad spolupráce veřejné vysoké školy s firemním sektorem,“ řekla při slavnostním podpisu memoranda Lenka Švecová, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT v Praze.

Uzavření memoranda navazuje na spolupráci, které se tvořila již od roku 2017 a bylo do ní zapojeno prozatím 14 studentů. Studenti nyní mohou reálně využívat poznatky získané během studia přímo v provozu za přítomnosti mentora CSAT, který bude studentům k dispozici a předá jim praktické informace. Jedná se tak o inovativní způsob výuky celého předmětu přímo v hangáru.

Na základě uzavřeného memoranda budou studenti zpracovávat také seminární, bakalářské i diplomové práce na témata spojená s Lean managementem a s procesy přímo v Czech Airlines Technics.

Memorandum, které bylo uzavřeno na tři roky s možností prodloužení na další období, podepsal za  CSAT předseda představenstva Pavel Haleš, člen představenstva Ivan Pikl a za Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze ředitelka Lenka Švecová.

Společnost Czech Airlines Technics již podepsala v prosinci loňského roku memorandum o spolupráci rovněž s Fakultou dopravní ČVUT v Praze. S univerzitou firma spolupracuje na řadě projektů a pravidelně se účastní konferencí a různých akcí pro studenty. CSAT má uzavřeno také exkluzivní partnerství se SOŠ civilního letectví v Praze a spolupracuje i s dalšími odbornými středními školami.

O společnosti Czech Airlines Technics

Czech Airlines Technics je dceřinou společností skupiny Český aeroholding. Zaměřuje se zejména na opravy a údržbu letadel a letecké techniky na úrovni těžké údržby (base maintenance), traťové údržby (line maintenance), údržby letadlových celků (components maintenance), podpory provozovatelů (engineering) a údržby letadlových podvozků (landing gear maintenance). Společnost provedla v loňském roce přes 100 zakázek těžké údržby na letadlech typu B737, A320 Family a ATR, přičemž podstatná část těchto zakázek byla realizována na letadlech zahraničních zákazníků. Mezi nejvýznamnější zákazníky CSAT patří České aerolinie, Finnair, Transavia Airlines, Germania, Travel Service, KLM Royal Dutch Airlines a NEOS. Nad rámec běžné údržby patří do portfolia poskytovaných služeb CSAT například realizace různých modifikací a servisních bulletinů, strukturálních oprav, výměn motorů, výměn a oprav letadlových podvozků a jiných letadlových komponentů. Za zmínku rovněž stojí modifikace Split Scimitar Winglets na letounech Boeing 737NG, kterou CSAT provedla jako první v kontinentální Evropě, a Sharklets na letounech Airbus A320.

O Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V roce 2017 se ČVUT umístilo v celkovém hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou v ČR. Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) je vysokoškolským ústavem ČVUT již 25 let. Do jeho činnosti spadá mj. vysokoškolská příprava studentů v  ekonomicko-technických studijních programech. Tito absolventi pak nachází díky svým znalostem a dovednostem perspektivní uplatnění zejména v průmyslových firmách. Obsahové zaměření studia poskytuje univerzální poznatky, které dovolují pružné přizpůsobování absolventů v různých organizacích, a zároveň reflektuje aktuální potřeby praxe. MÚVS uskutečňuje výuku v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízí též výukové programy v rámci přípravy učitelů a zejména kurzy pro absolventy českých a zahraničních technických vysokých škol zaměřené na rozšíření jejich vzdělání. V současné době na něm studuje více než 1500 studentů v různých formách studia, z toho více než 10 % zahraničních. Každoročně je přijímáno zhruba 300 studentů do prvních ročníků bakalářského studia a dalších 200 do navazujícího studia magisterského. Více na www.muvs.cvut.cz

www.csatechnics.com        http://www.muvs.cvut.cz