Index Exportu: export pozvolna ubírá na tempu

Čerstvě zveřejněné březnové údaje o zahraničním obchodě ČR potvrzují slábnutí exportní výkonnosti české ekonomiky. I po sezónním očištění hodnota českého exportu již po druhé v řadě klesla. Jedná se o nejslabší březnový výsledek od roku 2009.  

Zatímco česká ekonomika se teprve připravuje na zpomalení růstu, český vývoz ubírá
na tempu už rok. Podle Indexu Exportu bude po mírném sezónním oživení ve druhém čtvrtletí 2018 následovat znovu ochlazení růstu. Výkonnost českého exportu poroste ještě pomaleji než v roce 2017. Česká ekonomika stejně jako německá se nachází na vrcholu svého hospodářského cyklu.

Českou ekonomiku navíc brzdí všem už známý nedostatek zaměstnanců a na několik let přeplněná kniha objednávek u firem, které vyrábí investiční celky, jakými jsou například automatizované výrobní linky. Na straně poptávky se navíc projevuje přirozený cyklus automobilového průmyslu, který s sebou přináší pokles zakázek a výroby,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

„Příčinou meziročního zpomalování růstu exportu je nejen tč. aktuální nedostatek pracovníků na trhu práce, ale jejich nedostatek, který jsme avizovali již téměř před rokem a půl.
V té době začaly exportní zakázky nabírat na skluzech, a to bylo příčinou nezískávání nových zakázek. Připočteme-li posilování koruny a neúměrný růst mezd i platů nepodložený produktivitou práce, lze si poměrně živě představit příchod bouřkových mraků na exportní nebe, které bylo v minulých třech letech trvale zalité sluncem,“ konstatuje Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 9. 5. 2018.
Pozn.: Údaje do března 2018 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2018 prognóza IE.

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky
a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Reklamy