Dun & Bradstreet zvyšuje rating Polska a Řecka

Dun & Bradstreet (D&B – NYSE:DNB), vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací,
a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, v květnu zvýšila rating dvěma evropským státům, Polsku a Řecku. Svým i politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 132 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Dun & Bradstreet v květnu zvýšila rating Polsku v kategorii mírného rizika návratnosti investice o jeden kvartil z DB3c na DB3b. Důvodem zvýšení ratingu je pokračující silný růst polské ekonomiky a náznaky zlepšujících se vztahů s EU. Reálný HDP ve 4. kvartálu 2017 meziročně vzrostl o 5,1 %. Růst podpořila spotřeba domácností, nízká nezaměstnanost, stejně jako příznivý ekonomický vývoj v Evropě. Pro letošní rok D&B očekává růst HDP ve výši 4,1 % a v roce 2019 o 3,7 %. V analýze Dun & Bradstreet pozitivně hodnotí zapojení polských firem do německého dodavatelsko-odběratelského řetězce, zejména v oblasti automotive.

V případě Řecka došlo k upgradu z kategorie vysokého rizika návratnosti investice DB5a do kategorie středního rizika návratnosti investice DB4d.  Pro letošní rok D&B očekává růst HDP ve výši 1,6 %, v roce 2019 o 1,8 % a v letech 2020–2021 shodně o 2 %. Ve středně dlouhém horizontu Dun & Bradstreet očekává pokračující růst cestovního ruchu. Krátkodobě kleslo riziko odchodu Řecka z euro zóny. Dun & Bradstreet upozorňuje na nepříznivou situaci na trhu práce, kde nezaměstnanost přesahuje 20 % a mzdy stagnují. Navíc stárnoucí populace v dlouhodobém horizontu bude nepříznivě ovlivňovat sociální systém a veřejné finance.

Přehled ratingových stupňů D&B je přílohou této tiskové zprávy.

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic