Novým předsedou Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je Michal Hanák z MAFRA

Praha, 28. května 2018 – Novým předsedou Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se stal Michal Hanák, člen představenstva MAFRA. Zvolila ho dnes výkonná rada SPIR. Vystřídal tak ve funkci Jána Simkaniče z firmy Internet Info. Místopředsedy SPIR jsou nově Ivan Mikula (Seznam.cz) a Martin Šebesta (OMD Czech) a spolu s Michalem Hanákem tvoří předsednictvo výkonné rady. 

Nový předseda profesního sdružení, které zastupuje internetové vydavatele, obchodníky i agentury, se chce zaměřit především na posílení jednotného výzkumu měření návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor. „Netmonitor je pro všechny české hráče na trhu jednotnou měnou, proto chceme zviditelňovat jeho přednosti jako jediného auditovaného průzkumu návštěvnosti internetu,“ řekl Michal Hanák. Spolupráce s ostatními profesními organizacemi je další oblastí, které se chce nový předseda věnovat a hledat tak řešení přijatelné pro všechny. „SPIR je organizace, která by nám všem měla pomoci podnikat na internetu,“ uvedl. 

SPIR chce i nadále spolupracovat se státní správou a zákonodárci v šíření moderních digitálních nástrojů a zlepšování online prostředí. „Rádi bychom brzy dosáhli toho, aby všechny zákony, které se budou tvořit nebo upravovat, maximálně ulehčovaly a zjednodušovaly život občanům a práci byznysu a reflektovaly, že se píše 21. století,“ dodal Michal Hanák. 

Ve výkonné radě působí kromě předsednictva také Roman Latuske (Economia), Libuše Šmuclerová (Czech News Center), Petr Bednář (AdActive), Ján Simkanič (Internet Info), Daniel Blažek (Heureka Shopping), Daniel Grunt (FTV Prima), Martin Picek (Mindshare), Karel Brýna (Tiscali Media), Monika Jančová (TV Nova), Michael Štádler (Adform) a Tomáš Búřil (Dentsu Aegis Network Czech Republic).

Výkonná rada byla zvolena na valné hromadě SPIR v polovině května. Valná hromada schválila zprávu o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulý rok a plán na rok 2019. Kromě zavedení nové metodiky projektu NetMonitor a úprav projektu AdMonitoring se v uplynulém roce věnoval SPIR především přípravě GDPR, připravil online průvodce, uspořádal několik klubových akcí a pokračoval v řešení technický otázek specifických pro digitální oblast v rámci speciální pracovní supiny. Svým působením do velké míry pomohl tomu, že je česká digitální branže na GDPR prakticky připravena. S tím souvisí i projednávané nařízení ePrivacy, které může ohrozit stávající obchodní modely. SPIR proto bude i nadále na evropské i národní úrovni aktivně prosazovat takovou podobu nového předpisu, která nenaruší stávající digitální ekosystém. Online platformy (ilegální obsah, copyright, vztah P2B, dezinformace) a novely zákona o regulaci reklamy byla další témata, u kterých se SPIR zasazuje o to, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do tržního prostředí v online byznysu. Proběhla také každoroční konference Internet Advertising Conference a výsledky celoročních inzertních výkonů potvrdily rostoucí význam internetové reklamy, která meziročně vzrostla o 18 % na 23 miliard korun. V oblasti samoregulace připravila komise Doporučená pravidla spolupráce zadavatele a influencera.

Reklamy
Označeno tagem