IdeaSense inovovala výcvik pilotů

Společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím metody Inovačních farem, se podílela na aktualizaci výcvikových osnov pro budoucí piloty. Cílem bylo učivo rozšířit o znalosti a práci s rozvíjejícími se navigačními systémy GNSS a EGNOS. Projekt vedený asociací GNSS Centre of Excellence finančně podpořila i Evropská komise.

2018-06-05 17_08_44-GNSS Centre of Excellence _ Národní centrum zastřešující GNSS aktivity v České r.png

IdeaSense spolupracovalo s výzkumným týmem složeným z lidí napříč branží. Zapojeni byli piloti, instruktoři, letečtí komisaři, zástupci leteckých organizací, aeroklubů ale i žáků leteckých škol, se kterými pomocí interaktivních workshopů zjišťovali klady a nedostatky současného pilotního výcviku a jak jeho osnovy rozšířit o nové navigační systémy.

„Tyto workshopy pomohly určit směr a cestu na dalších 30 měsíců realizace projektu. Vznikla základová kostra, na kterou se dá v budoucnu nadále stavět a hlavně jsme si i mezi partnerskými státy ujasnili, jaké budou naše další společné i individuální kroky,” řekl hlavní koordinátor projektu Tomáš Duša z GNSS Centre of Excellence.

„Jsem velice rád, že jsme mohli na projektu spolupracovat. Modernizovat osnovy pilotního výcviku byla vysoce odborná práce s týmem zkušených pilotů, instruktorů a odborníků z letecké branže či Úřadu civilního letectví,” řekl Rudolf Čihák, spoluzakladatel IdeaSense.

Ve výsledku se tak podařilo vytvořit sérii učebnic o letecké navigaci s pomocí GNSS, e-learning aplikaci podle oficiálních předpisů (Part-FCL) rozšiřující stávající lekce o problematiku GNSS a soubor odborných doporučení na změny ve školení pilotů, které ještě musí schválit evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví EASA. Řada leteckých škol ale už návrhy dobrovolně aplikovala do svých výcvikových osnov i nad rámec předepsaných povinností.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem. Tato metoda je postavená na Human Centered Design – metodice designování produktů či služeb, která vychází z hloubkového zkoumání nevyslyšených lidských potřeb (tzv. Jobs-To-Be-Done Theory, JTBD). IdeaSense je v České republice jediná společnost využívající prediktivní trhy ve vývoji a testování tržního potenciálu inovací. Klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii, což je klíčovým aspektem pro kvalitní etnografické výzkumy. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu IdeaSense.

Více informací na: www.ideasense.cz.

O GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence je zájmové sdružení právnických osob, založené v listopadu 2012.

Hlavním cílem centra je posílit aktivity České republiky ve vývoji, testování a nasazování GNSS aplikací a poskytnout platformu pro spolupráci organizací z hlavních sfér dopravy (letecká, železniční, silniční) a průmyslu; poskytovat nápady na nové systémy využívající GNSS pro průmyslové partnery, centralizovat probíhající fragmentované aktivity napříč ČR a poskytovat expertní zázemí a znalosti v této oblasti.

Misí GCE je akcelerovat vývoj a nasazování aplikací využívajících EGNOS a v budoucnu i Galileo v regionu střední a východní Evropy.

Více informací na: www.gnss-centre.cz