Klíčové společnosti skupiny Český aeroholding dosáhly v roce 2017 provozního zisku ve výši 4,9 miliardy korun

Praha, 6. června 2018 – V roce 2017 dosáhly klíčové společnosti skupiny Český aeroholding* (ČAH) provozního zisku (EBITDA**) ve výši 4,9 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 14 %. Na hospodaření skupiny se pozitivně projevily vyšší výnosy z leteckého obchodu a z odbavení letadel, ale i z komerčních služeb jako je pronájem prostor či parkování. V tomto trendu pokračuje i první čtvrtletí letošního roku, kdy se i přes významný meziroční nárůst mezd a bankrot letecké společnosti Air Berlin podařilo udržet hrubý provozní zisk na téměř stejné úrovni jako v předchozím roce.  

Meziroční nárůst EBITDA o 600 milionů korun je převážně odrazem hospodaření klíčového aktiva skupiny, Letiště Praha, kterému rostl počet cestujících a s tím i související tržby. K meziročnímu nárůstu hrubého provozního zisku pomohlo i efektivní řízení provozních nákladů, díky kterému jsme mohli navýšit mzdy zaměstnancům a pokračovat v plánovaných opravách letištní infrastruktury,“ komentoval výsledky předseda představenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř.

„Také první čtvrtletí letošního roku považuji pro celou skupinu za úspěšné. Společně s dalšími nárůsty počtu přepravených cestujících i pohybů letadel významně narostly výnosy z leteckého obchodu (o 7 %). V rámci neleteckých výnosů se do aktuálních výsledků pozitivně projevil růst výnosů z pronájmu či letištních salónků (o 15 %) Na druhé straně se nám zvyšují mzdové náklady a pokračujeme s investicemi do bezpečnosti, moderních technologií a zvyšování kapacity stávajících terminálů. To vše se promítne do celoročního výsledku,“ komentoval Řehoř začátek roku 2018.

Hrubý provozní hospodářský výsledek mateřské firmy Český Aeroholding a jejího klíčového aktiva Letiště Praha se oproti loňskému roku zvýšil o 15 % ze 4 mld. Kč na 4,6 mld. Kč. K pozitivnímu výsledku výrazně přispěl zejména meziroční nárůst počtu odbavených cestujících o 18 % (celkem 15,4 mil. cestujících), díky kterému vzrostly výnosy z leteckého obchodu o 15 %.  Mimo jiné i díky otevření nové obchodní zóny v Terminálu 1 a dalšímu zlepšování služeb vzrostly výnosy v oblasti komerčních aktivit o 15 %.

Provozní zisk z handlingu, tedy odbavování cestujících a letadel, které na pražském letišti poskytuje Czech Airlines Handling (CSAH) téměř polovině leteckých společností, vzrostl o 8 mil. Kč na 161 mil. Kč. Na výsledku se podílel především růst objemu handlingových služeb, odmrazování letadel, ale i služby plnění paliva nebo call centra pro aerolinky. Díky vyšším výnosům a úspoře provozních nákladů bylo také možné zvýšit mzdy zaměstnancům a rozšířit nabídku benefitů.

Společnost Czech Airlines Technics (CSAT), pokračovala po změně strategie ve svém růstu, a to díky dlouhodobým kontraktům s klíčovými zákazníky s garantovaným objemem údržby zejména v oblasti těžké údržby a letadlových podvozků. Za rok 2017 dosáhla EBITDA firmy hodnoty 125 mil. Kč. CSAT v loňském roce investovala do otevření páté linky těžké údržby, což znamenalo nákup vybavení a úpravu stání, ale i nábor a zaškolení mechaniků pro tuto linku. Další významnou investicí byla také výstavba nových prostor pro traťovou údržbu, nákup náhradních podvozkových sad a také certifikace společnosti a výcvik pracovníků na nové verze letadel Boeing 737 MAX a Airbus A320neo.

EBITDA klíčových společností skupiny ČAH meziročně vzrostla o 601 mil. Kč na 4,9 mld. Kč v roce 2017:

v mil. Kč EBITDA 2017 vs. 2016
2017 2016
ČAH + LP 4 606 4 011 595
CSAH 161 152 8
CSAT 125 127 -2
4 891 4 290 601

*Český Aeroholding, a.s., Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., a Czech Airlines Technics, a.s.

**EBITDA  – Provozní zisk před odpisy, úroky a daněmi

 

www.cah.cz