Čeho se podle Čechů týká GDPR v případě e-mailové komunikace?

Většina (68 %) Čechů, kteří vědí, o co se jedná, nebo alespoň o GDPR slyšeli, si myslí, že v oblasti e-mailové komunikace se GDPR týká vymahatelnosti zákazu získání e-mailové adresy bez souhlasu dané osoby. Téměř polovina z  nich (45 %) se domnívá, že toto nařízení souvisí s možností odhlášení z e-mailů. 36 % resp. 34 % je přesvědčeno, že má spojitost s podáním stížnosti na odesílatele e-mailu resp. na vymahatelnost zákazu obeslání e-mailem. Ukázal to výzkum realizovaný agenturou STEM/MARK pro společnost Mailkit.

2017-05-09 18_10_44-Aplikace pro e-mail a SMS marketing _ Mailkit

Vymahatelnosti zákazu získávání e-mailové adresy bez souhlasu se ochrana osobních údajů týká podle 68 % z nich (66 % mužů a 69 % žen). S rostoucím vzděláním vzrůstá počet těch, kteří si toto myslí. Tento názor sdílí 50 % lidí bez maturity, 70 % těch, kteří maturitní zkoušku složili a 79 % vysokoškolsky vzdělaných. Paradoxem je, že získat e-mailovou adresu bez souhlasu možné je, ale není ji možné bez aktivního souhlasu použít pro zasílání marketingových či obchodních sdělení. Stejně tak jako se na ni může vztahovat i ochrana osobních údajů, ať už v rámci platných zákonů či čerstvého GDPR.

45 % Čechů, kteří slyšeli o GDPR, se domnívá, že ochrana osobních údajů v rámci GDPR  se týká možnosti odhlášení z odběru e-mailů (48 % mužů a 42 % žen). V tomto ohledu už představa více odpovídá realitě. Jednou z věcí, kterou má právě GDPR pomoci zajistit, je možnost zbavit se nechtěných obchodních sdělení a také nechtěného zpracovávání osobních údajů, tedy i e-mailové adresy.

V e-mailové komunikaci se GDPR dotýká podání stížnosti na odesílatele e-mailu podle 36 % těch, kteří o GDPR již slyšeli (41 % mužů a 29 % žen, 40 % těch, kteří nesložili maturitní zkoušku a 31 % těch, kteří ji absolvovali a 41 % těch s ukončeným vysokoškolským vzděláním). Z pohledu reality je to také zajímavé zjištění, protože možnost podat stížnost na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení zde byla již před GDPR (postup a formulář je možné najít na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů). GDPR by, čistě teoreticky, mohlo pomoci s podáváním stížnosti na zahraniční rozesílatele.

Že má GDPR souvislost s vymahatelností zákazu obeslání e-mailem si myslí 34 % dotázaných ze skupiny těch, co o GDPR slyšeli (39 % mužů, 29 % žen a 42 % lidí s vysokoškolským diplomem). Zde je velmi málo pravděpodobné, že GDPR nějak výrazně ovlivní klasické rozesílání nevyžádaných obchodních nabídek, ale může přispět ke kultivaci podnikatelské kultury firem, kterým záleží na jméně a zákaznících. Bohužel GDPR nezastaví klasické zneužívání e-mailů různými skrytými prostředníky v zahraničí či vlastněné nastrčenými lidmi.

Výzkum pro společnost Mailkit realizovala v průběhu letošního dubna agentura STEM/MARK. Do dotazování bylo zahrnuto 1 007 respondentů z české online populace, z nichž 581 o GDPR alespoň slyšelo nebo ví, o co se jedná. Jde tedy o 57,7 % z celého vzorku. Dotazovaní byli ve věku 18-59 let.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, mediální dům Mafra, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.