Košík.cz výrazně označí původ vajec v nabídce, za rok bude minimálně každé druhé z neklecového chovu

Tisková zpráva, Praha, 26. června 2018 – E-shop s potravinami Košík.cz se připojuje ke hnutí, jehož cílem je snížení podílu vajec pocházejících z klecových chovů. Představuje proto sérii kroků, jejichž cílem je do roka zajistit ve svých prodejích nadpoloviční podíl vajec od nosnic z hal a volných chovů. Lépe označí typ vajec v nabídce a více se bude zajímat o podmínky chovů u svých dodavatelů.

„Bez jakékoli diskuze není možné tolerovat podmínky, jaké ukázali ochránci zvířat v reportáži České televize. V reakci na to se budeme sami aktivně zajímat, zda dodavatelé dodržují všechny zákonné podmínky a jakékoli pochybení nebudeme tolerovat. Zároveň se vynasnažíme, aby do poloviny roku 2019 bylo každé druhé prodané vajíčko minimálně z chovu v halách. A budeme pokračovat, aby poměr s každým dalším rokem výrazně rostl. Sami v tomto cítíme morální závazek, na tom jsme se v Košíku jednomyslně shodli,“ uvádí Tomáš Jeřábek, ředitel Košík.cz. „Okamžitě také změníme způsob, jakým vajíčka označujeme, aby si naši zákazníci ještě více uvědomili jednotlivé rozdíly.“

Pro Košík.cz je zároveň důležité podpořit dodavatele, aby zvýšili produkci vajec od nosnic v halách nebo ve volném výběhu.

„Na Košík.cz nakupují především domácnosti a rodiny, kterým chceme garantovat dostupnost jednotlivých potravin. Jakmile však budeme mít dostatečně pokrytou nabídku vajec z hal a volných chovů, věříme, že se začne měnit i chování zákazníků. Ostatně limitovaná dostupnost vajec z neklecových chovů je důvodem, proč není možné změnu provést okamžitě,“ zakončuje Jeřábek.

K čemu se Košík.cz zavazuje?

  • Zajištění větší dostupnosti vajec od nosnic v halách nebo volném chovu v nabídce Košíku
  • Větší zájem o podmínky chovů jednotlivých dodavatelů a vyřazení těch, kteří poruší zákonné podmínky
  • Zajistit, aby do roka bylo alespoň každé druhé prodané vejce z halového nebo volného chovu
  • Najít a podpořit malé regionální dodavatele a umožnit jim vstoupit na čtyřmilionový trh
  • Lépe informovat zákazníky o tom, jaký typ vajec kupují a pomáhat jim rozhodnout se pro šetrnější variantu

Směrnice o ochraně nosnic: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al12067

 

Reklamy