Red Hat ohlásil výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2019 a program zpětného odkupu akcií

 

 • Celkové výnosy 814 miliónů amerických dolarů za 1. čtvrtletí, meziroční nárůst o 20 % resp. 17 % v konstantní měně
 • Výnosy z předplatného týkajícího se vývoj aplikací a dalších technologií za 1. čtvrtletí ve výši 189 miliónů amerických dolarů, meziroční nárůst o 37 % resp. 32 % v konstantní měně
 • Provozní cash flow 346 miliónů amerických dolarů za 1. čtvrtletí, meziroční nárůst o 34 %
 • Výnosy příštích období 2,4 miliónů amerických dolarů ke konci čtvrtletí, meziroční nárůst o 19 %
 • Program zpětného odkupu akcií ve výši 1 miliardy amerických dolarů

 


Společnost Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2019, který skončil 31. května 2018.

„Posun směrem k hybridní cloudové architektuře je i nadále pro naše zákazníky strategickou prioritou. Znovu jsme v 1. čtvrtletí dosáhli vysokého nárůstu výnosů, neboť zákazníci i nadále zahrnovali naše cloudové technologie do svých aplikací,“ prohlásil Jim Whitehurst, prezident a výkonný ředitel společnosti Red Hat. V souvislosti s tím, jak stále více zákazníků modernizuje své aplikace v linuxových kontejnerech pro své hybridní cloudy a inovuje činnosti v oblasti digitální transformace, pozorujeme silný nárůst ve výnosech z předplatného i z prodeje služeb týkajících se našich technologií OpenShift.“

Výnosy: Celkový výnos za 1. čtvrtletí byl 814 miliónů amerických dolarů, meziroční nárůst v amerických dolarech o 20 % resp. o 17 % v konstantní měně. Podrobné údaje v konstantní měně jsou uvedeny v originální zprávě v anglickém jazyce. Výnosy z předplatného za 1. čtvrtletí byly 712 miliónů amerických dolarů, což znamená 19% meziroční nárůst v amerických dolarech resp. 16% nárůst v konstantní měně. Výnosy z předplatného za 1. čtvrtletí tvořily 87 % celkových výnosů.

Struktura výnosů z předplatného: Čtvrtletní výnosy z předplatného týkajícího se nabídek cloudové infrastruktury činily 522 miliónů amerických dolarů, což je 14% meziroční nárůst v amerických dolarech resp. 11% nárůst v konstantní měně. Výnosy z předplatného z vývoje aplikací a dalších nových technologií za 1. čtvrtletí byly 189 miliónů amerických dolarů, což je meziroční nárůst o 37 % v amerických dolarech resp. 32% nárůst v konstantní měně.

Výhled: Výhled společnosti Red Hat vychází z aktuálních tržních podmínek a současných směnných kurzů.

Pro celý rok:

 • Výnosy se očekávají ve výši zhruba 3,375 až 3,410 miliardy amerických dolarů.
 • Provozní marže dle GAAP by měla být zhruba 16,4 % a provozní marže mimo GAAP se očekává ve výši 23,9 %.
 • Zisk na akcii se očekává zhruba v úrovni 2,36 až 2,40 amerického dolaru, s předpokladem 191 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný zisk na akcii se očekává zhruba ve výši 3,44 až 3,48 amerického dolaru, s předpokladem 185 miliónů nesplacených zředěných akcií. Zisk na akcii dle GAAP i mimo GAAP předpokládá dle čtvrtletní předpovědi 4 milióny amerických dolarů jiných příjmů a odhadovanou každoroční efektivní daňovou sazbu zhruba 22,5 % před odčitatelnými daňovými položkami.
 • Provozní cash flow se očekává zhruba ve výši 1,035 až 1,045 miliardy amerických dolarů.

Na druhé čtvrtletí:

 • Výnosy se očekávají zhruba ve výši 822 až 830 miliónů amerických dolarů.
 • Provozní marže dle GAAP se očekává zhruba 15,1 % a provozní marže mimo GAAP by měla být zhruba 23,0 %.
 • Zředěný výnos na akcii dle GAAP by měl být cca 0,5 amerického dolaru, s předpokladem 191 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný výnos na akcii mimo GAAP se očekává zhruba 0,81 amerického dolaru, s předpokladem 185 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný výnos na akcii dle GAAP i mimo GAAP předpokládá dle čtvrtletní předpovědi 4 milióny amerických dolarů jiných příjmů a odhadovanou každoroční efektivní daňovou sazbu zhruba 22,5 % před uplatněním odčitatelných daňových položek.

Webcast s komentáři k výsledkům společnosti Red Hat a dalšími dokumenty obsahujícími klíčová finanční data a dodatečné metriky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti Red Hat pro vztahy s investory na adrese http://investors.redhat.com.

Program zpětného odkupu akcií ve výši 1 miliardy amerických dolarů

Nový program zpětného odkupu akcií, který schválila správní rada společnosti Red Hat, je založen na nepravidelném zpětném odkupu běžných akcií společnosti ve výši až 1 miliardy amerických dolarů na otevřeném trhu nebo v soukromě vyjednaných transakcích.

Za dobu trvání předchozího programu, který běžel od 1. července 2016 do 20. června 2018, společnost zpětně odkoupila cca 8,2 miliónů běžných akcií v hodnotě 751 miliónů amerických dolarů.

„Správní rada společnosti Red Hat a manažerský tým pevně věří v náš dlouhodobý růst a schopnost generovat provozní peněžní tok prostřednictvím našeho obchodního modelu předplatného. S nově schváleným odkupem akcií v hodnotě 1 miliardy amerických dolarů rovněž dokazujeme své dlouhodobé zaměření na efektivní alokaci kapitálu,“ řekl Eric Shander, výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti Red Hat.

Jak se spojit se společností Red Hat?

 • Na oficiálním webu společnosti
 • Z korporátních novinek                            
 • Na blogu společnosti Red Hat
 • Následováním účtu společnosti na Twitteru
 • Připojením k účtu společnosti na Facebooku
 • Sledováním kanálu společnosti na YouTube
 • Připojením k účtu společnosti na Google+
 • Sledováním účtu společnosti na LinkedInu

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je jedním z největších vývojových center společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také vysoce oceňovanou technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.

Reklamy