Nespolehlivých plátců DPH je nejméně za poslední rok

Nespolehliví plátci DPH v ČR ubývají. Ke konci června jich poradenská společnost Bisnode ve svých databázích evidovala 9 721, což je nejméně za posledních dvanáct měsíců. Letos se jejich počet snížil téměř o 900. Nespolehliví plátci přibývají jen mezi firmami, které vykazují tržby mezi deseti a šedesáti miliony korun za rok.

„Dlouhodobější statistiky naznačují, že počet subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH dosáhl svého vrcholu, a začíná klesat. Důvodem je zřejmě příznivý vývoj tuzemské ekonomiky a fakt, že se firmy již přizpůsobily nově zavedeným pravidlům,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Nejvíc nespolehlivých plátců DPH je mezi společnostmi s ručením omezeným (7 896, tj. 81,2 procent z celkového počtu nespolehlivých plátců DPH) a živnostníky (1 161 tj. 11,9 procent). V obou případech se od začátku letošního roku jejich počet snížil. Mezi společnostmi s ručením omezeným, které jsou plátci DPH, je 3,7 procent nespolehlivých, zatímco v případě živnostníků to je půl procenta

Právní forma 2Q 2018 Podíl na celku 1Q 2018 Podíl na celku 2017 Podíl na celku 2016 Podíl na celku
sro 7 896 81,23 % 8 375 81,42 % 8 567 80,70 % 5 722 76,70 %
Živnostníci 1 161 11,94 % 1 229 11,95 % 1 335 12,60 % 1 173 15,70 %

Zdroj: Bisnode

Nejpočetnější skupinu nespolehlivých plátců DPH tvoří subjekty s tržbami do 10 milionů korun. V průběhu prvních šesti měsíců tohoto roku právě v této kategorii ubylo nejvíce, přesně 727 nespolehlivých plátců DPH a aktuálně jich je 4 764. Druhý nejvyšší pokles, o 164 na 2 918, byl zaznamenán mezi subjekty, které dle klasifikace ČSÚ tržby neuvádí nebo nevykazují. Naopak mezi firmami, které vykazují roční tržby mezi deseti a šedesáti miliony korun, nespolehlivých plátců přibylo. Jejich počet se zvýšil o 43 na 1 632, což je historicky nejvyšší počet v této kategorii tržeb.

Nespolehliví plátci DPH podle tržeb

Interval tržeb (v Kč)          
2Q 2018 1Q 2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Neuvádí 2 918 3 586 3 082 1 873 1 009
1 – 9 999 999 4 764 4 693 5 491 3 925 1 792
10 000 000 – 59 999 999 1 632 1 616 1 589 1 196 533
60 000 000 – 99 999 999 196 195 198 142 87
100 000 000 – 999 999 999 173 168 193 208 124
Více než 1 000 000 000 5 3 15 13 9
Neurčeno 33 25 45 99 0
Celkem 9 721 10 286 10 613 7 456 3 554

Zdroj: databáze Bisnode

V první polovině letošního roku ve všech krajích, kromě Jihočeského, počet nespolehlivých plátců snižoval. K největšímu úbytku došlo Jihomoravském (-196), Středočeském (-134), Královéhradeckém (-130) a Olomouckém kraji (-128). V tradiční baště nespolehlivých plátců, hlavním městě Praze, jejich počet klesl o 40 na aktuálních 5 666 subjektů.

Nespolehliví plátci DPH podle krajů

Kraj 2Q 2018 1Q 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015
Praha 5 666 6 023 5 706 3 157 1 298
Jihomoravský kraj 1 307 1 319 1 503 1240 735
Plzeňský kraj 242 264 304 267 128
Středočeský kraj 707 750 841 674 127
Královéhradecký kraj 193 214 323 333 305
Ústecký kraj 431 450 458 436 263
Jihočeský kraj 80 80 78 62 51
Moravskoslezský kraj 382 364 384 371 188
Pardubický kraj 84 87 94 97 67
Olomoucký kraj 163 245 291 243 94
Liberecký kraj 123 136 207 166 48
Zlínský kraj 186 186 218 220 165
Vysočina 90 93 107 91 62
Karlovarský kraj 47 61 79 96 22
Neurčeno 20 14 20 3 1

Zdroj: databáze Bisnode