Jak ještě lépe zajistit zdravotní a sociální péči v České republice?

Praha 10. července 2018 – V českých nemocnicích chybí stovky lékařů, sester a dalších odborných zdravotnických pracovníků. Zefektivnit a optimalizovat standardní procesy v nemocnicích je důležitý krok k co nejlepšímu využití vlastních kapacit. Shodli se na tom odborníci u kulatého stolu, který předcházel 9. ročníku konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita. Tu už tradičně pořádala společnost HARTMANN – RICO v pražském hotelu Aquapalace ve dnech 14. – 15. června.

Konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita spojuje manažery zdravotnických zařízení, lékaře, zástupce státu a experty na fungování zdravotnictví. Každoročně diskutuje možná řešení hlavních problémů, kterým české zdravotnictví čelí. V rámci uzavřené debaty měli možnost vyměnit si své zkušenosti ředitelé českých nemocnic společně s odborníky ze společnosti HARTMANN – RICO.

Debatu obohatil i MUDr. Filip Čechlovský z Krajské nemocnice Liberec: „Naše audity nikdy nebudou tak efektivní jako externí výstupy, které můžeme i s odstupem času sledovat a vyhodnocovat. I proto je pro nás velmi přínosný systém pro řízení operačního provozu Operis.“  Ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev doplnil: „Za klíčové považuji dodržovat závazné technologické postupy. Nutné technologické pauzy je třeba zkrátit na nejkratší možnou dobu, avšak nikdy ne např. na úkor času potřebného k dezinfekci operačních nástrojů.“ S takovým plánováním pomůže opět Operis, který dostatečné technologické pauzy hlídá a každou nevyžádanou odchylku zaznamená.

Potřebu shodnout se na jednom systému plánování a respektovat ho potvrzuje generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald: „Dobré plánování operací vnímám jako klíčové. V rámci procesní analýzy se velmi dobře pracuje s technologickými pauzami, a dokonce i s volným časem na akutní výkony. Pro chod sálů je nejlepší, pokud se plánuje v jednom systému, kde jsou jasně definované časy na jednotlivé výkony.“

Diskuzi uzavřel její moderátor, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady Academy of Health Care Management: „Kvalita i dostupnost českého zdravotnictví jsou zatím velmi dobré, ale velkým problémem je v současnosti nedostatek kvalifikovaného personálu. Proto je důležité myslet i na efektivitu, a to zvláště při využití finančně náročných investičních a personálních kapacit, jako jsou operační sály. Stát zatím hodnocení přínosů v odměňování zdravotnických zařízení zanedbává,“ a doplnil: „Přesto je důležité, že jsou tu společnosti, které se snaží efektivitu využití technologií a personálu měřit a radit poskytovatelům, jak využít podrobné procesní analýzy. Navíc jsou schopny na základě rozsáhlých zkušeností poradit a najít detailní řešení, jak jednotlivá pracoviště co nejlépe využít.“

Přednášky v rámci konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita se ubíraly směrem k tématu zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví pomocí moderních technologií. „Stejně jako se vyvíjí mnohá průmyslová odvětví, vyvíjí se i zdravotnictví. Řízení nemocnic a sociálních zařízení není jednoduché a v kontextu současných výzev v oblasti zdravotnictví je na místě zaobírat se mnohými otázkami,“ řekl Tomáš Groh, výkonný ředitel HARTMANN – RICO a doplnil: „Jsem nesmírně rád, že jsme měli opět příležitost nechat se v rámci dvoudenní konference inspirovat, jak ještě lépe fungovat ve zdravotnictví i sociální sféře, a tím pádem i zvyšovat kvalitu poskytované péče.“

Program, prezentace a další informace lze dohledat na www.kbehartmann.cz.

Společnost HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v Heidenheimu v Německu. Více než 20 let působí HARTMANN – RICO také na území Slovenska se sídlem v Bratislavě. HARTMANN – RICO zaměstnává celkově více než 1 650 zaměstnanců.

Reklamy