Filip Drnec jmenován ředitelem kanceláře

Tisková zpráva | 27. 7. 2018 – Filip Drnec byl ke dni 1. července 2018 jmenován ředitelem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Ve funkci střídá Jakuba Hollmanna, který je od března letošního roku partnerem kanceláře.

Filip Drnec nastoupil do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v roce 2013 na pozici právního asistenta, od roku 2016 do současnosti působil jako generální sekretář. Z této pozice se zasloužil o zavedení profesionálních metod řízení, zejména spoluurčoval finanční, personální a procesní politiku kanceláře, včetně jejího compliance. V kanceláři založil personální a marketingové oddělení, na jejichž strategickém směřování se i nadále podílí. Tento rok významně přispěl k úspěšnému dokončení klientských projektů v oblasti implementace GDPR.

Filip Drnec absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity, během něhož absolvoval pracovní stáž v Bruselu a zastupoval Českou republiku v rámci Evropského sdružení studentů práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na evropské právo, pracovní právo a legislativní proces.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v průběhu své 25leté právní praxe v domácím i mezinárodním prostředí získala reputaci stabilní a nezávislé společnosti. S téměř 100členným týmem patří mezi největší české advokátní kanceláře. Díky širokému spektru poskytovaných služeb je schopna zajistit špičkový právní servis klientům ve všech oblastech jejich činnosti. V rámci své specializace klade důraz zejména na právo obchodní, pracovní, správní, právo veřejných zakázek, hospodářské soutěže či na insolvenční právo. Po páté v řadě získala kancelář ocenění v soutěži Právnická firma roku v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost a pro rok 2017 se stala vítězem kategorie Transakční poradenství. V letošním roce se stala historicky prvním laureátem Ceny za odpovědný růst v žebříčku CZECH TOP 100.

 

Reklamy