Skupina MOL zvýšila na základě výsledků za první pololetí odhad EBITDA za celý rok

 

  • Skupina MOL dosáhla v prvním pololetí 2018 EBITDA ve výši 1,3 mld. USD, podobně jako v loňském roce
  • Příjmy z divize Upstream a ze Služeb zákazníkům vyvažují slabší výkon divize Downstream
  • Čisté zisky dosáhly 512 mil. USD

 

Budapešť, 3. srpna 2018 – Skupina MOL dnes oznámila své finanční výsledky za prvních šest měsíců letošního roku. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve výši 1,3 mld. USD se udržuje na velmi silné úrovni z roku 2017. Společnost díky tomu zvýšila cílový EBITDA za celý rok na 2,4 mld. USD (z původních zhruba 2,2 mld. USD).

EBITDA divize Upstream vzrostl za prvních šest měsíců roku na 612 mil. USD, což představuje meziroční zvýšení o 37 %. K nárůstu přispělo zvyšování cen ropy a zemního plynu. Průměrná denní produkce uhlovodíků byla v prvním pololetí meziročně stabilní na úrovni 110 barelů ropného ekvivalentu denně (boepd.). Nižší produkci v Maďarsku, Chorvatsku a Rusku vyvážila vyšší produkce ve Velké Británii. Po spuštění těžby zemního plynu v lokalitě Catcher vytěžila Skupina MOL v květnu celkem 60 tisíc boepd (MOL má na poli Catcher 20% podíl).

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob (Clean CCS EBITDA) divize Downstream byl v první polovině roku 2018 ve výši 492 mil. USD, tj. meziročně o 24 % nižší po loňských skvělých výsledcích. Pokles byl způsoben hlavně nepříznivým makroekonomickým vývojem. Integrovaná petrochemická marže se propadla o více než 150 EUR/t a marže rafinerií Skupiny MOL oslabila o 1,1 USD na barel. Silné interní výsledky zejména v oblasti petrochemikálií dokázaly slabší marže vyvážit jen zčásti.

Divize Služeb zákazníkům i nadále dosahuje nových maxim a za první pololetí roku dosáhla EBITDA 192 mil. USD, což je meziroční zvýšení o 28 %. Tento nárůst je způsoben kombinací rostoucích nepalivových marží a silným růstem prodeje paliv díky rostoucí spotřebě v zemích střední a východní Evropy. Nepalivové marže nadále rostly rychleji než palivové a dosáhly 27 % celkových marží, což je 24% zvýšení oproti loňskému roku.

Divize Gas Midstream dosáhla v prvním pololetí 2018 EBITDA 116 mil. USD, což představuje meziroční růst o 8 %.

„Náš odolný, integrovaný obchodní model opět potvrdil svou sílu i v měnícím se prostředí, což nám umožnilo zvýšit náš cílový očištěný EBITDA pro rok 2018 na zhruba 2,4 mld. USD (z původních zhruba 2,2 mld. USD). Skupina MOL dosáhla v prvním pololetí roku 2018 vynikajících výsledků a udržela si vysokou úroveň zisků nastavenou v loňském roce, kdy byl EBITDA 1,3 mld. USD i při rostoucích cenách ropy a slabších maržích divize Downstream. Naše výsledky jsou dobré a úspěšně pokračujeme v transformační strategii 2030,“ uvedl k výsledkům předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi.

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Aktivně působí ve více než 30 zemích, kde disponuje dynamickou mezinárodní pracovní silou 26 000 lidí a zkušenostmi a výsledky, které v odvětví získala za více než 100 let své historie. Průzkumné a výrobní aktivity společnosti MOL vycházejí z více než 80 let získávání zkušeností v oblasti uhlovodíků. V současné době se výrobní činnosti realizují v
8 zemích a aktiva sloužící k vyhledávání přírodních zdrojů jsou k dispozici ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinérie a dvě petrochemická zařízení v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť téměř 2 000 čerpacích stanic v 9 zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Reklamy