Lubomír Lízal novým rektorem AAU

Praha, 28. srpna 2018 – Do funkce rektora Anglo-American University v Praze (AAU) bude 19. září 2018 slavnostně uveden Lubomír Lízal. Vystřídá tak dosavadního rektora Petra Jana Pajase. AAU je se svou osmadvacetiletou historií nejstarší nestátní vysokou školou v ČR. V tuzemsku má nejvyšší podíl zahraničních studentů (80 % – zdroj: MŠMT), jediným studijním jazykem je angličtina.

„Chtěl bych navázat na činnost mého předchůdce Petra Pajase a dále usilovat o zrovnoprávnění postavení nestátních vysokých škol v Česku, a zejména o zlepšení podmínek pro zahraniční studenty a profesory, kteří na naší škole tvoří většinu,“ prohlásil Lubomír Lízal.

„Poskytování univerzitního vzdělání je činnost s vysokou přidanou hodnotou nejen pro samotné studenty, ale též pro českou ekonomiku jako takovou. Vzdělávání zahraničních studentů přesto není vnímáno jako důležité exportní odvětví, a toto povědomí bych rád změnil. Mou vizí je dále zvyšovat prestiž AAU a, kromě precizování praktického přínosu našich programů pro studenty, dostat na mezinárodní úroveň i kvalitu výzkumu a akademické práce,“ doplnil nastávající rektor.

Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D (1969) je ekonom a před vstupem do AAU zastával funkci člena Bankovní rady České národní banky (2011-2017).  V minulosti se věnoval akademické a vědecké činnosti a pracoval mimo jiné v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR nebo v CERGE Univerzity Karlovy, kde byl rovněž ředitelem, a to v obou institucích. Působil také na zahraničních univerzitách v Nizozemí a USA. Je autorem řady odborných ekonomických publikací i recenzentem v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Ing. Petr Jan Pajas (1938), dlouholetý vysokoškolský učitel, původně vědecký pracovník v teoretické fyzice a před rokem 1989 také aktivní disident, působil po sametové revoluci např. na pozici výkonného ředitele Nadace Charty 77, ředitele Institutu městské informatiky hl. m. Prahy či zástupce ředitele Centra pro demokracii a svobodné podnikání v Praze. Na pozici rektora AAU působil od ledna 2017.

O AAU

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající v angličtině, která je jejím výlučným vyučovacím jazykem, název Anglo-American University, byla založena v roce 1991. AAU nabízí studentům ve svých studijních oborech (MBA, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) vzdělání v rámci amerických vyučovacích standardů v malých, interaktivně vedených třídách.

Studenti jsou sedmdesáti národností, pětina pochází z České republiky. Podle statistik MŠMT má AAU s 80 % zahraničních studentů jejich nejvyšší podíl mezi tuzemskými vysokými školami.

AAU jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která akredituje takové renomované vysoké školy, jako je Stanford University, University of California, Berkeley, nebo Chapman University, s níž AAU úzce spolupracuje a poskytuje MBA program.