ITeuro chystá do Brna říjnový seminář o digitální podpoře výroby

Ostrava | 30. srpna 2018 – Společnost ITeuro, česká softwarová a konzultační firma specializovaná na výrobní podniky, pořádá v úterý 16. října 2018 v Impact Hubu Brno seminář „Digitální podpora výroby“. Obsahem půldenní akce budou zejména témata automatického sběru dat ze strojů, odvádění práce pomocí terminálů, zefektivnění procesů formou bezpapírové dílny a vazby výroby na další oblasti včetně moderního skladování s využitím nástrojů WMS (Warehouse Management System). Seminář je zaměřen na vrcholové manažery a IT specialisty.

„Automatický sběr dat ze strojů, zbavení se co nejvíce papírů na dílně, větší využití terminálové techniky včetně mobilních zařízení, těsnější vazba výroby na řízení kvality, údržby a logistiku – to jsou požadavky, které slýcháme v podstatě denně. Tyto potřeby dobře známe od našich zákazníků a umíme je komplexně řešit vlastním produktem InduStream. Během říjnového semináře názorně ukážeme možný nový přístup k typickým procesům, které výrobní podniky chtějí a potřebují modernizovat. Připravenu máme i případovou studii ze společnosti KOVOLIS HEDVIKOV,“ říká obchodní ředitel ITeuro Petr Šperka.

Jak P. Šperka upozorňuje, možnosti digitální podpory výroby a souvisejících činností jsou velmi široké. Pro dosažení vyšší efektivity musejí firmy svou výrobu blíže spojit s dalšími klíčovými procesy. Mezi ně patří požadavky systému řízení kvality (QMS – Quality Management System), preventivní údržba strojů nebo skladování a logistika. Zásadní je přitom dostupnost a správnost aktuálních informací v elektronické podobě, a to jak pracovníkům v kancelářích, tak operátorům na konkrétním pracovišti v dílně nebo skladu.

Seminář je pro účastníky bezplatný. Podmínkou je jen potvrzená předchozí registrace na webu iteuro.cz nebo e-mailem na info@iteuro.cz (jména, společnost, pozice a kontaktní údaje účastníků). Nejzazší termín pro podání přihlášky je 9. října 2018.

Program semináře

8.45–9.00 Registrace

9.00–12.00 Proč je výhodné do výroby zavádět digitální podporu – srovnání tradičních a moderních procesů

Softwarová podpora klíčových procesů v praxi (výroba, kvalita, logistika) – vybrané příklady řešené nástrojem InduStream

Automatický sběr dat ze zdrojů – zvýšení výkonu výroby za nižší náklady oproti nákupu dalšího stroje

Mobilní technologie a výroba – využití mobilních terminálů, online manažerské nástroje pro řízení výroby odkudkoliv

InduStream v praxi – případová studie využití ve společnosti KOVOLIS HEDVIKOV

12.00–13.00 Oběd a prostor pro individuální konzultace

Místo konání semináře

Impact Hub Brno

Cyrilská 7

Brno-střed

hubbrno.cz

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.