VŠPP otevírá nový studijní program Marketingové komunikace v Ostravě a Brně

Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) přivítá v říjnu první studenty nového studijního programu Marketingové komunikace. Od začátku akademického roku nabídne studium v prezenční a kombinované formě v Ostravě a Brně. Následující rok získají příležitost studovat marketing na VŠPP i zájemci o studium v Praze.

Začátek nového akademického roku oslaví Vysoká škola podnikání a práva otevřením nového studijního programu. Škola získala akreditaci k výuce marketingové komunikace na bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Garantem atraktivního programu se stal zkušený pedagog a autor řady odborných publikací o marketingu Jaroslav Světlík. „Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má marketingová komunikace na zákazníky, klienty a voliče. Podle údajů EU dnes pracuje více než pětina populace v rozvinutých zemích do věku 35 let přímo či nepřímo v mediální sféře nebo v oblastech s ní souvisejících. Přirozeně proto i náš pracovní trh volá po kvalitních odbornících z marketingu a médií,“ vysvětluje zaměření nového studijního programu jeho garant profesor Jaroslav Světlík.

Marketingové komunikace lze v Ostravě studovat prezenčně již od října, zájemci o kombinované studium se mohou ke studiu přihlásit do Ostravy i do Brna. Výuku v kombinované formě studia se VŠPP rozhodla co nejvíce přizpůsobit omezeným časovým možnostem pracovně vytížených zájemců. Jejich výuka proto bude probíhat v blocích, které se budou konat o víkendu jednou za měsíc.

Profesní studium marketingu: více praxe a zkušeností

Nový profesní obor VŠPP se opírá o odborné předměty, které jsou orientované na marketingovou komunikaci s důrazem na digitální média. „Na studenty čekají předměty, jejichž náplň vychází z reálné praxe. Kromě základů marketingové komunikace se proto studenti mohou těšit například také na marketing sociálních médií, výuku odborné angličtiny nebo komunikaci v mezinárodním prostředí,“ popisuje náplň výuky Jaroslav Světlík. Budoucí specialisty na marketingovou komunikaci však nečekají při studiu jednoho z nejatraktivnějších oborů současnosti desítky hodin v knihovnách a studovnách. Všechny studijní materiály budou mít studenti v elektronické podobě a některé učebnice a odborné monografie si budou moci zdarma stáhnout ve formátech PDF, Kindle či iBook.

Podrobnější informace o studijním programu jsou k dispozici na webové stránce http://www.bozskyobor.cz. Přihlášku ke studiu lze vyplnit během několika minut na webových stránkách školy http://www.vspp.cz nebo ji zaslat poštou.

Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením dvou renomovaných vysokých škol – Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky
a práva v Praze a Vysoké školy podnikání v Ostravě. Nabízí bakalářské studium v oborech Podnikání, Informatika a Právo, a také dva navazující studijní programy – Podnikání zakončené titulem Ing.
a Soukromoprávní studia s titulem Mgr. Všechny nabízené obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na tzv. kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě a Brně.

Reklamy