Společnost AKKA upevňuje svoji pozici lídra na německém automotive trhu prostřednictvím akvizice společnosti MBtech

Praha, 13. 9. 2018 – Společnost Daimler, dlouhodobý partner AKKA, převede za nezveřejněnou částku plnou kontrolu nad MBtech Group na skupinu AKKA. MBtech Group se přejmenuje na AKKA GmbH& Co.KGaA. V rámci dohody obě společnosti potvrzují svoji společnou vizi a odhodlání pokračovat ve vzájemných vztazích a vytvářet strategické partnerství pro vývoj systémů mobility a elektrických vozidel budoucnosti.  

Jakožto dceřiná společnost v úplném vlastnictví tak bude moci německá obchodní jednotka AKKA dokončit přechod na jednu společnost a značku. Dne 30. srpna 2018 schválil uvedený krok Německý spolkový úřad pro kartely. Společnosti AKKA a Daimler se touto akvizicí zavazují pokračovat ve spolupráci a vytvářet strategické partnerství pro vývoj systémů mobility a elektrických vozidel budoucnosti. Partnerství bude nadále stavět na spojení know-how společnosti MBtech s klíčovými schopnostmi společnosti AKKA, především s jejími digitálními kompetencemi napříč odvětvími, a umožní německé obchodní jednotce AKKA dokončit integraci. V tomto duchu bude společnost AKKA naplňovat všechny zakázky společnosti Daimler, které byly svěřeny společnosti MBtech.

Blíže k dosažení vize CLEAR 2022

Tato integrace odráží změny v chování uživatelů, které pohánějí revoluci v automobilovém průmyslu a zásadně tak proměňují funkčnost produktů, design a výrobní technologie. Spojení umožní AKKA zůstat ve svém oboru napřed a nabídnout skupině Daimler Group konkurenceschopná a inovativní řešení jejích zakázek. Stejně tak pomůže přilákat více zákazníků na rostoucím dopravním trhu, a to i mimo automobilový průmysl. Vzhledem k významu automobilového průmyslu v růstu AKKA se také jedná o klíčový krok k dosažení vize a cílů stanovených ve strategii CLEAR 2022. 

Zrychlující se tempo inovací vyvolává nutnost větší flexibility a zaměření na rychlé dodávání zcela nových řešení. Právě to také bylo jedním z hlavních důvodů, proč společnosti AKKA a Daimler v minulosti zahájily spolupráci jakožto průkopníci trendu společného rozvoje a partnerství v průmyslu. Nyní je čas na další krok, protože akcelerace inovací je v dnešní době rychlejší, než kdykoliv předtím.

„Společnost AKKA věří, že zvolený směr nadále posílí její pozici na trhu a umožní jí pokračovat v budováni a upevňovaní obchodních vztahů s rozmanitým portfoliem prestižních klientů,“ říká Martin Novotný, ředitel MBtech Bohemia, s.r.o., která je součástí skupiny AKKA Technologies

 

 

Reklamy