Tržby společnosti Y Soft ve fiskálním roce 2018 vzrostly o 45 %

–Za růstem stojí orientace na více produktů a poskytování software jako služby —

Brno (ČR), Dallas (TX) – 13. září 2018 – Tržby Y Soft® Corporation ve fiskálním roce 2018 (7/2017 – 7/2018) vzrostly o 45 % na 45 milionů dolarů včetně předplatného, tedy na necelou 1 miliardu korun. Podle vedení Y Softu stojí za růstem cenový model založený na poskytování software jako služby (SaaS) a firemní strategie přechodu na multi-produktovou platformu.

Společnost představila ve fiskálním roce 2017 YSoft SafeQ 6 jako komplexní platformu. Rozšířila tak hlavní produkt YSoft SafeQ (spočívající ve správě tisku) o nové služby, například digitalizaci dokumentů a správu 3D tisku. Nástroj také začala později dodávat rovnou s 3D tiskárnou. Letos tvořily služby digitalizace dokumentů už 5 % celkových tržeb společnosti, což představuje 15 % z celkového nárůstu objemu prodeje. Rozhodnutí Y Softu být prvními na trhu s nabídkou softwarových i podpůrných služeb ve formě předplatného mělo také dopad. Fiskální rok 2018 přinesl navýšení uzavřených smluv o předplatném služeb meziročně o 400 %.

Nabídka platformy YSoft SafeQ 6 měla dopad také na počet zákazníků, který vzrostl z 15 000 na 16 000. Zároveň většina stávajících zákazníků modernizovala na novou verzi. Schopnost YSoft SafeQ splnit požadavky na škálovatelnost a globální požadavky se projevila nárůstem počtu velkých klientů. Y Soft sleduje žebříček Global Fortune 500. Zastoupení zákazníků Y Softu tvořilo ve fiskálním roce 34 %, o 3 procentní body více než v roce 2017.

Strukturu tržeb Y Softu tvoří software (31 %); podpora a služby (40 %); a hardware, včetně doprovodných produktů pro YSoft SafeQ – například externí terminály, čtečky karet a 3D tiskárny (21%). Smlouvy o předplatném zahrnující software a podporu představovaly 8 % celkového objemu prodeje.

Pro Y Soft je závazná podpora vlastních prodejních partnerů a i v období růstu dosáhla jejich spokojenost 98 %. Z důvodu očekávání růstu rozšířila společnost už v roce 2017 vlastní výrobní kapacity a expandovala do Číny. Ve fiskálním roce 2018 začala společnost Y Soft dodávat integrované terminály Epsonu a položila základy pro expanzi tím, že rozšířila své představenstvo o dvě nové pozice – „CFO“ a „Senior Vice President of Finance“.

„Růst zaznamenaný v tomto fiskálním roce je důkazem tvrdé práce všech YSofterů, naší partnerské komunity a naslouchání zpětné vazby od našich zákazníků,“ zhodnotil Václav Muchna, generální ředitel a spoluzakladatel Y Softu, který dodává: „Naší strategii průběžně vyhodnocujeme a zároveň jsme nadšeni z budoucích výsledků naplánovaných pro platformu a rozvoj firmy v podobě inovací, které jsme zavedli s cílem zajistit, abychom našim partnerům a zákazníkům dodávali stále nová řešení a příležitosti.“

V dnes představené infografice Y Soft nastínil regionální průlom tržeb a růst počtu zákazníků, stejně jako další zajímavé skutečnosti pro fiskální rok 2018.
O Y Softu

Y Soft poskytuje inteligentní kancelářská řešení, která pomáhají budovat tzv. smart podnikání. Naší platformu pro workflow řešení YSoft SafeQ využívají korporace a společnosti SMB pro správu, optimalizaci a zabezpečení svých tiskových a digitálních procesů a pracovních postupů. Naše řešení 3D tisku jsou zaměřeny na oblast vzdělávání, kde přinášejí jedinečné postupy a výhody v oblasti návratnosti nákladů.

Společnost byla založena v roce 2000, sídlí v Brně a disponuje s kancelářemi v Severní a Latinské Americe, v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA) a také v oblasti Asie a Tichomoří (APAC). Další informace naleznete na adrese www.ysoft.com.

Reklamy