Piráti uklízeli Karlovarský kraj

17. 9. 2018 v Karlových Varech – Piráti v Karlovarském kraji uspořádali 15. září úklid ve 4 krajských městech. V Mariánských Lázních, Chebu, Lokti a Valči. Zapojili se tak do Celosvětového úklidového dne, kterého se Pirátská strana zúčastnila po celé České republice.

V Karlovarském kraji přišlo Pirátům pomoci kolem 40 dobrovolníků. Během soboty tak sesbírali v kraji více než půl tuny odpadu. Akce byla na všech místech v kraji spíše v komorním ruchu, v mnoha městech se bohužel nezorganizovala vůbec. Nejvíce odpadu bylo plastového, ale našly se i kuriozity jako kočárek, odhozený patník, deky či injekční stříkačky.

Loketští Piráti uklízeli od houpacího mostu směrem k amfiteátru, kde cestou potkali loketské skauty, kteří se také akce účastnili. „Přesně toto chceme jako Piráti podporovat – loketské občany a zejména děti a mládež, kteří se aktivně podílejí na péči o naše město, za což jim patří naše poděkování,“ vyjádřili se loketští Piráti.

V Chebu Piráti uklízeli Gertnerovy sady. „Akci hodnotíme velmi pozitivně, podařilo se nám vyčistit velkou část tohoto malebného Chebského zákoutí. Mj. se nám podařilo zajistit i nebezpečný materiál, který jsme poté dopravili na služebnu MP Cheb k následné likvidaci.“

V Mariánských Lázních akci zorganizoval odbor životního prostředí, uklízelo se okolí Tesca, Kauflandu a Lidlu a také i v části lesa kolem Agricoly. „O vše jsme se poctivě postarali a doufám, že prostory zůstanou čisté co nejdéle. Na jaře příští rok budeme opět pokračovat v pravidelném úklidu a doufám, že tentokrát bude účast hojnější. S pomáháním svému okolí ale nemusíte čekat jen na mimořádné akce. Stačí poctivě třídit odpad a hlavně nic nevyhazovat do přírody, kam to nepatří.“ vyjádřil se pirátský starosta Mariánských Lázní Martin Kalina na sociálních sítích.

Nejkomornější akcí byla ta ve Valči. Sešlo se zde jen 5 dobrovolníků, kteří ale nelenili a naplnili celý kontejner odpadu! „Bohužel nás bylo málo, ale uklidili jsme celý areál, který byl plný odpadu po akci Povaleč. Byl to příjemný den, který jsme všichni zakončili opékáním buřtů,“ okomentoval akci předseda místních Pirátů Jiří Metod Kassl.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, bez Vás by se tato akce nemohla nikdy uskutečnit!

TZ vydala Česká Pirátská Strana, Karlovarský kraj.

www.piratikvk.cz, Fb: pirati.karlovarsko

Reklamy