Města jako nové národy

Praha, 20. 9. 2018– Jsou to města, nikoliv národy, které se díky ekonomickému a kulturnímu růstu stávají pro marketéry středobodem dění. To vyplývá z nejnovější analýzy mezinárodní komunikační agentury Grayling.
Zpráva Města jako nové národy (New Nations) se zabývá aspekty, které za tímto vzestupem současných měst stojí.  Kdo jsou ti, kdo určují trendy? Odkud se berou finanční zdroje, a kde leží příležitosti marketérů k dosažení lepší návratnosti vstupních investic díky většímu zaměření na specifika jednotlivých měst?

Každé město má svůj křehký ekosystém vlivů a jejich dopadů 
„Značkám a korporacím se otevírají zcela nové možnosti spojené s novou rolí měst jako „nových národů“. Ale stejně jako země, ani žádná dvě města nejsou stejná. Je důležité pochopit překrývající se sféry vlivů a naučit se je řídit“říká Jon Meakin, globální ředitel strategických služeb společnosti Grayling.

Zpráva identifikuje čtyři pilíře vlivů, které jsou společné pro většinu měst, a zabývá se tím, jak tyto pilíře ovlivňují navzájem nejen samy sebe, ale také samotné obyvatele. Jsou to: média, influenceři na sociálních sítích, vláda a různé zájmové skupiny.

„Důležitost těchto pilířů se v jednotlivých městech liší“doplňuje Meakin„Pochopení toho, jak se v tak komplexních sítích zorientovat, vyžaduje inteligenci, schopnost vhledu a kontakty.“

„Úspěšní marketéři musí odhadnout potenciál, který se v těchto „nových národech“ skrývá, a vědět, jak s ním dále pracovat“říká Peter Fecko, ředitel Graylingu v České Republice a na Slovensku.

Města jako nové národy (New Nationsjsou součástí programu „Advantage Series“, který se zabývá některými z hlavních reputačních, regulačních a komunikačních výzev, jímž dnes organizace čelí. Podrobnější informace k tématu naleznete na stránkách společnosti Grayling.com.

Více informací o Graylingu se dozvíte na webu www.grayling.cz, na Twitterunebo Facebooku.