Čím starší, tím lepší. Dnešní starší dospělé už k třídění odpadu nikdo přemlouvat nemusí

Praha, 27. září 2018 – Ochota lidí třídit odpad roste v České republice s věkem. Podle průzkumu společnosti ECOBAT je nejvíce pravidelných třídičů odpadu ve věkové skupině 54 až 65 let. Naopak nejhůře jsou na tom mladí dospělí ve věku 18 až 26 let a 27 až 35 let. U nejběžnějších odpadů jako jsou plasty, papír a sklo, nejsou rozdíly tak zásadní, jde o jednotky procent. Naopak u odpadů jako je bioodpad, oleje, ale i baterie nebo o elektrozařízení je rozdíl v ochotě pravidelně tento odpad třídit na úrovni deseti i více procent. Například bioodpad třídí ve věkové skupině 54 až 65 let pravidelně a důsledně 59 % a ve věkové skupině 18 až 26 let už jen 46 % lidí. Podobně je tomu u baterií. Mezi mladými do 26 let je třídí 67 % a u lidí ve věku 54 až 65 let je to 79 % lidí.

V pondělí 1. října je Mezinárodní den seniorů. Tahle věková skupina umí třídit na jedničku

Pravidelné a důsledné třídění odpadu nejrůznějšího druhu je běžnou součástí životního stylu dnešních starších dospělých a lidí v seniorském věku. „Na průzkumech a statistikách vidíme, že lidé ve vyšším věku mají už dost životních zkušeností, informací i času na to, aby odpad třídili důsledně a pravidelně a byli dobrou inspirací pro mladší generace,“ říká Petr Kratochvíl z neziskové společnosti ECOBAT, která se zabývá sběrem a recyklací baterií, a dodává: „Zajímavé je také sledovat sociální sítě. Senioři se na nich aktivně zapojují a diskutují o tématech ekologie a třídění. Sdílejí si své poznatky a tipy.“

V rodinách s dětmi je třídění „in“

Potěšující je, že vysoké procento pravidelných třídičů je také ve věkové skupině 36 až 44 let, mezi které patří početná skupina rodičů předškolních nebo školních dětí. „Je dobré vidět, když v rodinách jdou rodiče dětem příkladem. Pomáhá také osvěta ve školách a školkách. Hravou formou s velmi dobrými výsledky se o ni již přes deset let snaží například vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,“ doplňuje Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnost ECOBAT.

Vedle věku hraje roli i velikost bydliště. Obecně platí, že v čím menší obci lidé bydlí, tím poctivěji třídí. Naopak čím větší města, tím v nich lidé k recyklaci odevzdávají odpadu méně a větší část ho končí v popelnicích na směsný odpad. Nejslabší výsledky jsou v metropolích jako je Praha, Brno nebo Ostrava. Ve městech a obcích pomáhá osvěta. Tam, kde se do ní aktivně zapojují krajské, městské a obecní úřady a dokážou své občany správně motivovat, se výsledky v třídění odpadu zlepšují.

——

Druh odpadu Celá populace 18-26 let 27–35 let 36–44 let 45–53 let 54–65 let
plasty 89 88 87 87 89 91
papír 85 84 80 85 86 90
sklo 85 83 80 83 84 90
elektrozařízení 77 72 72 80 77 82
baterie 74 67 66 80 77 79
nápojové kartony 67 64 65 70 62 73
textil 67 62 61 68 65 75
kovy 66 60 60 64 69 73
bioodpad 52 46 43 54 51 59
oleje 47 35 42 49 47 58

O průzkumu

Sběr dat pro průzkum „Jak Češi třídí?“ byl realizován v srpnu 2018 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

 

Reklamy