Asociace českého tradičního obchodu se rozrostla o nové členy. Přibyl Budějovický Budvar a Váhala a spol.

Praha, 8. října 2018 – Budějovický Budvar a výrobce masných produktů Váhala a spol. jsou od konce září novými členy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Počet členů, kteří se v současné době sdružují v AČTO, se tak rozrostl na 22. Nárůst je jasným ukazatelem pro současnou vládu, která má více reflektovat požadavky maloobchodních prodejců.

Zájem o členství v AČTO každoročně stoupá zhruba o 10%. Důvodem je viditelná snaha Asociace o zlepšení podnikatelského prostředí, a to nejen na lokální úrovni, ale i v otázkách zákonů. Nedostatečná legislativa, nízká ochrana tuzemského trhu před bezbřehou výstavbou mezinárodních řetězců, podpora rozvoje českých výrobců a regionální produktů… To vše a mnohem více jsou cíle a zároveň impulsy pro nové členy, kteří v AČTO vidí jeden z mála subjektů v České republice, který se za jejich práva a požadavky postaví a systematicky je brání.

„Zvyšování počtu členů v Asociaci je jasným ukazatelem nejen pro současnou vládu, že potřeby jednotlivých českých firem dostatečně nereflektují. Představitelé vlády by tak měli více naslouchat názorům a praktickým poznatkům, které jim zástupci AČTO poskytují,“ říká předseda AČTO Zdeněk Juračka a dodává: „Reálná zkušenost českých podnikatelů je totiž pro zachování českého maloobchodu smysluplnější než jen řešení problémů „od stolu“.“

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 22 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české, a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.

Reklamy