Nadčasové sympozium u Bodamského jezera – světelné technologie zítřka

Tři české firmy se zúčastnily výjimečné akce „8th International LED professional Symposium +Expo | LpS 2018.“ Celkem zde byli účastníci ze 43 zemí –  121 vystavovatelů, 123 přednášejících a přes 1600 návštěvníků.

Sympozium s podtitulem Lighting Technologies of Tomorrow se konalo na konci září v rakouském Bregenz a pořádala je společnost Luger Research, která je vydavatelem světového periodika LED Professional.  

Profesor Shuji Nakamura, japonsko-americký profesor Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a nositel Nobelovy ceny za fyziku o sympoziu řekl: „LpS je skvělá příležitost pro setkání odborníků v oblasti světelných technologií a výzkumu. Tady lze sdílet nápady, které pomáhají formovat a budovat budoucnost světla „.

Na konferenci a výstavě bylo možno získat unikátní informace z oblasti designu, testování a výroby světelných systémů, jejich ovládání a vybavení. Paralelně běžely přednášky v 6 přednáškových sálech s hlavními tématy: Průmyslové a technologické trendy (trhy, plány, inovace), světelné zdroje (LED, OLED, lasery), kvalita osvětlení (Human Centric Lighting, vizuální vnímání), chytré osvětlení, bezpečnost), komponenty a moduly (optika, chladicí zařízení, materiály), kvalita a kvalifikace systému (předpisy, normy, testování), metodologie (inženýrství, design) a technologie v aplikacích. Na LpS bylo také uděleno 7 cen: vědecká cena, 3 ocenění v oblasti technologií a 3 ocenění pro průmyslové aplikace.  Více o sympóziu zde.

Akce se z ČR zúčastnili:

Turnovská firma CRYTUR, která přináší do SSL (Solid-state lighting) a LED světelných systémů technická řešení a aplikace na bázi monokrystalů, která nachází využití například při konverzích vysoce energetických světelných toků LED a laserových diod, jsou teplotně stabilní a vyznačují se téměř neomezenou životností.     www.crytur.cz

Druhou českou byla technologická firma IQ Structures, která prezentovala svou úspěšnou, technologicky revoluční plochou optiku vytvářenou nanotechnologickými postupy na povrchu a ve struktuře plastu. Tato optika s názvem  Nanoptiqs byla oceněna na letošním světovém veletrhu Light+Building a na LpS si získala značnou pozornost. www.nanoptiqs.com

Třetím subjektem na LpS byla firma TRON, která se technologiemi LED osvětlení zabývá komplexně a disponuje vlastním aplikačním a vývojovým R&D centrem, měřící světelnou laboratoří a zajistí vytvoření unikátních designových i technických řešení.    www.tron.cz

 

Reklamy