Letošní IFR World Robotics Report uvádí 114% nárůst prodeje průmyslových robotů za posledních 5 let

Zpráva potvrzuje zkušenosti Universal Robots s růstem poptávky a průnikem do SMB, V České republice vzrostla vloni penetrace na 119 robotů na 10 000 pracovníků

Praha, 22. října 2018 – Výroční zpráva World Robotics Report, která byla publikována Mezinárodní federací pro robotiku  (International Federation of Robotics – IFR) na letošním setkání World Robot Summit v Tokiu, uvádí, že během období 2013 – 2017 došlo k růstu globálního prodeje průmyslových robotů o 114 %. V další třech letech, tj. až do roku 2021, by měl trh růst průměrně o 14 % ročně.

„Podobně jako v loňském reportu IFR i letošní zjištění jsou zcela v souladu našimi zkušenostmi v Universal Robots. I my vidíme významný nárůst poptávky po našich produktech od firem všech velikostí s cílem automatizovat své procesy a využít veškerých přínosů robotizace ve výrobních prostředích,“ řekl Esben Østergaard, zakladatel a technický ředitel v Universal Robots.

V letošním reportu IFR zdůrazňuje řadu inovativních technologií, jako je například spolupráce člověka se strojem nebo snadné programování, která umožňují zlepšit produktivitu výroby a rozšířit portfolio robotických aplikací.

Společnost Universal Robots uvedla na trhu koncept kolaborativní robotiky, která je základem spolupráce člověka a stroje namísto pouhého nahrazení člověka robotem. Stejně tak je integrální součástí technologií Universal Robots koncept snadného programování, jež je jedním z důvodů vedoucí pozice UR na dnešním trhu.

“Srozumitelnost a jednoduchost programování je součástí DNA našich robotů od samého počátku. Kolaborativnost definujeme nejen bezpečností pro pracovníky, ale navíc také snadným ovládáním a rychlou integrací do výrobního provozu, a to nás odlišuje od naší konkurence. Je potěšující, že právě tyto inovace zdůrazňuje také IFR ve svém letošním reportu,“ dodává Esben Østergaard.

Zpráva zmiňuje rostoucí poptávku po robotické automatizaci zejména v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém odvětví a v kovozpracujícím průmyslu. Mezi 5 největších trhů se řadí Čína, Japonsko, Jižní Korea, USA a Německo, které dohromady reprezentují 73 % celkových globálních dodávek robotů v roce 2017. V České republice došlo v roce 2017 ke 47% nárůstu prodaných průmyslových robotů na téměř 2 900, přičemž hustota se zvýšila na 119 robotů na 10 000 pracovníků.

„Také v České republice a potažmo v celé střední a východní Evropě jsme dnes svědky dramatického růstu poptávky po kolaborativních robotech,“ řekl Slavoj Musílek, generální ředitel Universal Robots v regionu CEE. „Růst registrujeme napříč všemi klíčovými sektory, ale co je zejména potěšující, je enormní růst zájmu o využívaní výhod lehkých, flexibilních kolaborativních robotů ze strany malých a středních podniků (SMB). I malé firmy tak dnes díky tomu využívají v praxi výhod automatizace a posilují svou konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích, a to zejména díky zvyšovaní efektivity, produktivity, kvality a finančních přínosů z důvodu rychle návratnosti investice. A v neposlední řadě jim roboty pomáhají eliminovat negativní dopad nedostatku pracovních sil.“

Více o zprávě IFR World Robotics Report 2018 zde.

Vývoj počtu prodaných robotů je možné nalézt na této stránce.

O Universal Robots

Universal Robots je výsledkem mnohaletého intenzivního výzkumu v robotice. Produktové portfolio zahrnuje kolaborativní robotická ramena UR3, UR5 a UR10, pojmenovaná podle své nosnosti v kilogramech. Od vstupu prvního robota UR na trh v prosinci 2008 dosahuje společnost výrazného růstu a její robotická ramena se dnes prodávají ve více než 50 zemích po celém světě. Průměrná doba návratnosti nákladů na pořízení robotů UR je nejrychlejší v odvětví a činí pouhých 195 dní. Společnost má centrálu v dánském Odense, kde se odehrává i veškerý vývoj a produkce. V loňském roce dosáhla firma tržeb ve výši 170 milionů dolarů. Více naleznete na https://www.universal-robots.com/cs/