Tržby ABB ČR se v roce 2017 zvýšily na 14,7 miliard korun, tržby ABB za Q3 2018 dosáhly bezmála 9,3 miliard dolarů

  • Příjem celkových zakázek vzrostl o 9 %1, růst se projevil ve všech divizích a regionech
  • Příjem základních zakázek vzrostl o 7 %, růst se projevil ve všech divizích a regionech
  • Tržby se zvýšily o 3 %, tržby za služby o 11 %
  • Provozní zisková marže EBITA2 činila 12,1 %, ovlivnilo ji zředění zisku v důsledku akvizice společnosti GEIS
  • Provozní zisk na akcii2 vzrostl o 4 %3
  • Čistý zisk činil 603 miliony USD, což znamená 6% růst
  • Peněžní tok z provozních činností činil 565 milionů USD; za celý rok se očekávají silné peněžní příjmy

„Dosáhli jsme setrvalého růstu, přičemž příjem celkových i základních zakázek se zvýšil ve všech regionech a divizích,“ uvedl generální ředitel ABB Ulrich Spiesshofer. „Pokračující realizace naší strategie a stále stoupající poptávka zákazníků po naší digitální nabídce ABB Ability™ podporuje růst zakázek i tržeb.“

„Naše postavení technologického průkopníka a lídra podpořilo dobré výsledky ve všech oborech naší činnosti, zejména v divizích Robotika a pohony a Průmyslová automatizace. Divize Elektrotechnické výrobky po akvizici společnosti GE Industrial Solutions těží z výraznější přítomnosti na významném trhu ve Spojených státech. Počáteční začleňování této společnosti do ABB podle očekávání zároveň tlumí provozní ziskovou marži EBITA. Pokračuje transformace divize Energetika: ta vykazuje dobrou dynamiku příjmu zakázek a její zisková marže se pohybuje v cílovém pásmu 10–14 %.“

Finanční ukazatele za

3. čtvrtletí 2018

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 3. čtvrtletí 2018 3. čtvrtletí 2017 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 8 941 8 157 +10 % +9 %
Tržby 9 257 8 724 +6 % +3 %
Provozní zisk EBITA2 1 118 1 124 -1 % +4 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 12,1 % 12,9 % -0,8 procentního bodu
Čistý zisk 603 571 +6 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,28 0,27 +6 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,34 0,34 0 %3 +4 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 565 954 -41 %

 

Finanční ukazatele za období 1.–9. 2018 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 1.–9. 2018 1.–9. 2017 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 28 196 24 909 +13 % +7 %
Tržby 26 773 25 032 +7 % +2 %
Provozní zisk EBITA2 3 345 3 109 + 8 % +5 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 12,5 % 12,5 % 0,0 procentního bodu
Čistý zisk 1 856 1 820 +2 %3
Základní zisk na akcii (USD) 0,87 0,85 +1 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 1,03 0,92 12 %3 +12 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1 057 1 930 -45 %

Krátkodobý výhled

Makroekonomické indikátory zůstávají v Evropě silné a ve Spojených státech se vyvíjejí pozitivně. Očekává se pokračování růstu v Číně. Celkově globální trh roste, třebaže geopolitická nejistota v různých částech světa narůstá. Očekává se, že výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů.

1 Míra růstu zakázek, základních zakázek třetích stran a tržeb je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv. Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.

2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q2 2018 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a má dva jasné hodnotové cíle: přivést elektrickou energii z jakékoli elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizovat různá odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky. Jako titulární partner Formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Reklamy
Označeno tagem