CESNET v Londýně představil nové optické přepínače typu Flex ROADM

Praha 30. října 2018. Sdružení CESNET na konferenci Telecom Infra Project (TIP) Summit v Londýně představilo své nové optické přepínače typu ROADM. Jde o dvě zařízení umožňující stavbu ROADM uzlů až s osmi linkovými směry a redundantními příspěvkovými dvacetiportovými moduly. Předvedení produktu bylo doplněno praktickou ukázkou využití přenosových vláken jako senzoru. SDN aplikace detekovala mechanické vibrace, které doprovázejí výkopové práce v blízkosti kabelu. Díky včasné reakci SDN vrstvy byl provoz přesměrován na záložní trasu ještě předtím, než „bagr“ svoji práci dokonal a vlákno mechanicky narušil.

Flex ROADM (Flexible Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexor) slouží jako ústřední prvek moderních optických sítí, ve kterých zajišťují přepínání barev světla mezi jednotlivými uzly sítě. Fungují na optické vrstvě pod datovými pakety a jako takové neomezují nasazení vysokých přenosových rychlostí.

„Naše ROADM zpřístupňují plnou kontrolu nad optickou vrstvou tzv. media channel,“ říká Jan Kundrát, vedoucí vývoje LO SDN (optických softwarově definovaných sítí) ve sdružení CESNET, „díky SDN přístupu, snadno použitelným YANG modelům a protokolu NETCONF můžeme konečně k optické vrstvě přistupovat jako k běžné SDN síti. Zařízení umožňují samoobslužné nasazování lambda služeb a tzv. intent-based networking. Počítali jsme i s dohledem Alien Wavelengths neboli optických přenosů patřících zákazníkům sítě.“

Představené ROADM používají pokročilou architekturu route-and-select, podporují flexgrid a vlastnosti colorless či directionless. Každý modul zabírá 1U v racku a je vybaven redundantními, za chodu vyměnitelnými napájecími zdroji a ventilátory. Linková zařízení obsahují optické zesilovače, které umožňují překlenutí 25dB tras bez nutnosti nasazení dalších EDFA zesilovačů.

Nové přepínače typu ROADM rozšiřují rodinu zařízení CzechLight, jež je k dispozici od roku 2005. Zahrnuje optické zesilovače, variabilní multiplexory, přepínače, koncové uzly i speciální vybavení vyvinuté sdružením CESNET. Díky novým ROADM má teď CESNET k dispozici kompletní portfolio zařízení pro moderní optický přenosový systém. Sdružení tato zařízení nabízí k výrobě licenčním partnerům.

„Zařízení CzechLight se vždy hlásila ke konceptu open line systému, otevřených optických přenosových systémů. Jakožto operátor národní infrastruktury pro vědu a výzkum projektujeme sítě tak, abychom mohli plně využít potenciálu optiky, a mohli tak nabídnout našim připojeným partnerům nejlepší služby na míru. Nové ROADM ukazují, že to s konceptem flexibilních fotonických sítí budoucnosti myslíme vážně,“ konstatuje Josef Vojtěch, vedoucí výzkumu optických sítí ve sdružení CESNET.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů. Více na: www.cesnet.cz