Advokátní kancelář Taylor Wessing vítá novou posilu do týmu Corporate

1. 11. 2018 – Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha rozšiřuje své řady a posiluje tým o novou advokátku Janku Brezániovou (41). Ta se bude orientovat především na poskytování právního poradenství v oblastech korporátního a pracovního práva, včetně ochrany osobních údajů, ve kterých má poměrně významné zkušenosti.

Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha k tomu uvádí: „Velmi si ceníme dosavadní pracovní zkušenosti paní advokátky. Již v minulosti prokázala, že má úžasný proklientský cit a dokáže řešit velmi operativně jakékoliv zadání od klienta. Jsme velmi rádi, že se právě ona rozhodla přestoupit do našeho týmu, kde se na ní nejen lidsky těšíme, ale i očekáváme, že bude významnou posilou jak pro oddělení Corporate, tak i pro celou advokátní kancelář.“

Janka Brezániová přichází z advokátní kanceláře JŠK, kde pracovala na pozici senior associate. Zkušenosti si přináší také z velkých mezinárodních advokátních kanceláří, kde se zaměřovala na poskytování poradenství velkým korporacím. Spolupracovala s mnoha zahraničními společnostmi jako například Telefonica S.A., Deutsche Telecom AG, EUROMEDIA Group, Volkswagen AG, Morgan Stanley & Co., Riverside Europe Partners, Philip Morris ČR, KKCG, HSBC Bank a mnoha dalšími. V rámci své praxe získala zkušenosti také v pobočkách mezinárodních kanceláří ve Stockholmu a v Londýně.

Brezániová byla přijata do České advokátní komory v roce 2006. Aktivně již jako studentka Právnické fakulty Karlovy univerzity se zapojovala do studentských praxí u advokátních kanceláří a účastnila se mezinárodních právnických soutěží. V dané době také vystudovala dvouletý program Evropského práva na University of Cambridge.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 100 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 32 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy