Pětině dlužníků zbývají peníze jen na nejlevnější jídlo a oblečení

Každý dvacátý dlužník se závazky po splatnosti uvádí, že nemá prostředky ani na základní životní potřeby

Hradec Králové, 8. listopadu 2018 – Společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, si nechala provést další z průzkumů finanční situace českých domácností. Ze zjištěných dat například vyplývá, že 20 % dlužníků si může ze svého příjmu nakoupit pouze nejlevnější a nejnutnější jídlo a oblečení a plným 5 % nezbydou peníze ani na tyto základní potřeby.

Jak uvádí průzkum, plných 38 % z Čechů se závazky po splatnosti má dluhy v celkové výši přesahující měsíční příjem jejich domácnosti a 16 % dlužníků uvedlo, že si dokonce nepamatuje, kolik celkem dluží. Nejčastěji si půjčujeme na nákup trvanlivého zboží (typicky automobilů nebo domácích spotřebičů) a rekonstrukci bytu či domu.

Průzkum také ukázal, že dluhy a související problémy s domácím rozpočtem jsou zdrojem rodinných konfliktů, ke kterým dochází nejčastěji právě u dlužníků. Ti se také častěji rozhodují ohledně financí za zády svého partnera. Zdrojem konfliktů kvůli finanční situaci jsou zpravidla výdaje na nepotřebné věci a skrývání informací o výdajích před partnerem.

Dluhy zásadně ovlivňují náš partnerský a rodinný život. Z našeho průzkumu vyplývá, že problémy s domácím rozpočtem jsou častější v domácnostech mladších lidí a rodinách s větším počtem členů. Více jak pětina respondentů s dluhy uvedla, že ke konfliktům kvůli financím dochází v jejich domácnosti nejméně jednou měsíčně,“ říká Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Češi jako spořivý národ

Úspory, nejčastěji v podobě hotovostního vkladu v bance nebo na spořicím účtu, mají dvě třetiny (67 %) respondentů. V případě dlužníků je to ale jen o něco více než polovina (55 %), zatímco u nedlužníků jde o čtyři pětiny respondentů (80 %). Častěji mají úspory muži než ženy a obecně lidé s vysokoškolským vzděláním či s maturitou a také osoby samostatně výdělečně činné. V celkové výši do tříměsíčního příjmu má úspory 28 % respondentů, mezi tříměsíčním a ročním příjmem má naspořeno třetina (34 %) dotazovaných. Pětina (21 %) domácností má dokonce úspory ve výši více než jednoho ročního příjmu.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Reklamy
Označeno tagem