Zkoušky odborné způsobilosti:

Praha, 15. listopadu 2018 – Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA) ve společném konsorciu získaly veřejnou zakázku České národní banky (ČNB) na dodání zkušebních otázek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

ČAP – největší profesní organizace a autorita na pojistném trhu a EFPA – největší zkušební centrum v ČR, dodavatel ČNB otázek dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu spolu s týmem autorů z pojišťoven, finančních poradců, lektorů a dalších specialistů vytvoří databázi 1500 otázek a 100 případových otázek. Každá otázka projde zároveň oponenturou.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, říká: „Již pracujeme na tvorbě zkušebních otázek, které budou v druhé polovině příštího roku součástí Zkoušek odborné způsobilosti a při jejichž tvorbě spoléháme především na odborný vklad zkušených lidí z pojišťoven. Cílem je vytvořit opravdu prakticky využitelné otázky, které pomohou ověřit skutečnou kvalifikaci pracovníků v distribuci pojištění. Jsem přesvědčený, že potřebujeme v pojišťovnictví kvalitní a výborně zaškolené pracovníky, kteří dokáží s klienty nejen tvořit individuální produktové portfolio, ale kteří budou opravdovými odborníky.“

Petr Volek, místopředseda Rady EFPA k tomu dodává: „Zapojením vysoce kvalifikovaných EFA poradců jsme vytvořili velmi silný a různorodý tým, který zajistí, že budoucí odborná zkouška pomůže pracovníkům v distribuci nejen splnit zákonnou povinnost, ale současně se dobře odborně připravit na skvělou práci pro své klienty“.    

Zakázka opět zahrnuje i pilotní testování nové databáze, které se účastní široká odborná veřejnost. Finální databáze otázek bude předána nejpozději do 7 měsíců od data podpisu smlouvy. Zadavatel i dodavatel předpokládají dodání v červnu 2019 a následně mohou akreditované osoby zahájit realizaci zkoušek.

ČAP a EFPA se zároveň dohodly na spolupráci v oblasti následného vzdělávání a vytvoření nejširší nabídky vzdělávacích modulů pro celý pojistný trh.

O EFPA Česká republika  

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na www.efpa.cz.