Zebra Technologies přináší řešení pro mobilní zdravotnictví. Nová studie 2022 Hospital Vision Study přináší vhled do budoucnosti zdravotnictví

Praha – 21. listopadu 2018 – V reakci na řadu problémů, kterým nyní zdravotnictví čelí, například stárnutí populace, nedostatek pracovníků ve zdravotnictví, rychle rostoucí náklady a mnoho dalších si Zebra nechala zpracovat tři globální výzkumné studie, aby ještě lépe porozuměla využívání technologií ve zdravotnictví. Ve svých průzkumech se zaměřila na vrchní sestry, lékaře, pracovníky s rozhodovací pravomocí a IT specialisty. Výsledky zveřejnila v dokumentu 2022 Hospital Vision Study, kterou si zájemci mohou stáhnout z webových stránek www.zebra.com.

Ze studie vyplývá, že řešením je naplňování vizí a principů mobilního zdravotnictví, které spočívá nejen ve využívání mobilních zařízení, ale také v rychlé a přehledné správě obrovského množství dat, kybernetické bezpečnosti, šifrování komunikace, a především zvýšené bezpečnosti pacientů.

Díky přijetí principů mobilního zdravotnictví dosahují nemocnice výrazných úspor nákladů (55 % nemocnic snížilo náklady na péči o pacienty), zvýšení kvality v rámci péče o pacienty (72 % nemocnic), snížení chybovosti při administrativních úkonech (61 %) a lepšího celkového přehledu o pohybu pracovníků i majetku. Samotní pacienti vnímají využívání mobilních zařízení zdravotními pracovníky velmi pozitivně (77 % pacientů). Je to dáno také tím, že mobilní zdravotnictví přináší mnohem lepší informovanost pacientů o jejich zdravotním stavu i způsobech léčby.

Studie predikuje, že do roku 2022 bude s mobilními zařízeními pracovat 97 % vrchních sester a řídících zdravotních pracovníků napříč různými obory zdravotnictví.

Jak to funguje v praxi?

Zebra Technologies již uvedla na trh řadu dotykových počítačů, skenerů a tiskáren čárových kódů, které ulehčují zdravotníkům práci, a to od přijetí pacienta do nemocničního zařízení až po jeho propuštění z nemocnice. Vše probíhá na základě snadné identifikace prostřednictvím 1D a 2D čárových kódů, které se nachází například na identifikačních náramcích, lékařských záznamech, odběrech a laboratorních vzorcích, lécích, ale i majetku (invalidní vozíky, infuzní čerpadla, monitory srdeční činnosti a další). Díky tomu mají zaměstnanci dokonalý přehled o pacientech, jejich zdravotním stavu, absolvovaných vyšetřeních, odebraných vzorcích, medikaci atd. Tato digitalizace vede nejen k eliminaci chybovosti, ke které docházelo na základě ručně zpracovávaných dat, ale také k obrovské úspoře času. Mobilní počítače umožňují také snadnou komunikaci mezi lékaři a zdravotními sestrami, je proto velmi snadné optimalizovat pohyb zdravotnického personálu na pracovišti. Všechna zařízení od Zebra Technologies jsou vyrobena ze speciálního antibakteriálního plastu, který odolá i agresivním čistidlům a dezinfekcím.

Ochrana soukromí a bezpečnost na prvním místě

Mobilní zdravotnictví klade zvýšené nároky na správu obrovského množství osobních dat pacientů a kybernetickou bezpečnost. IT tým musí pravidelně aktualizovat systémy, zajistit jejich snadnou implementaci a kompatibilitu s dalšími systémy. Zásadní je také sledování trendů v oblasti vývoje hardwaru i softwaru (například využití umělé inteligence) a včas upozorňovat vedení nemocnic na potřebnou výměnu či pořízení komplementárních zařízení. V rámci bezpečnosti IT specialisté zodpovídají také za šifrování dat a komunikace.

Jednotné normy pro ochranu pacientů

Identifikace na základě čárových kódů je velmi snadná a přehledná, pokud existují jasná pravidla pro práci s nimi. V dnešní době nesou léčiva řadu identifikačních znaků a čárových kódů lišících se v různých zemích. Snahou je tato pravidla unifikovat, aby se eliminoval nejen výskyt chyb, ale také aby se zabránilo padělání léčiv a byla tak naplněna směrnice Evropské unie 2011/62/ES. Východiskem je dodržování pravidel a využívání 2D kódů kompatibilních se standardem GS1.

Budoucnost mobilního zdravotnictví je jasná

Přínosy mobilního zdravotnictví jsou nesporné. I když jsme na začátku této revoluce ve zdravotnictví, stále více nemocnic již zahájilo kroky nezbytné pro zavedení přístupů mobilního zdravotnictví do praxe. Do budoucna se tedy očekává výrazný pokrok v této oblasti, přičemž rok 2022 by mohl být zlomovým.

Více informací na stránkách Zebra Technologies

Účet společnosti Zebra Technologies na Facebooku

Účet společnosti Zebra Technologies na LinkedInu

Účet společnosti Zebra Technologies na Twitteru – @ZebraTechnology

O společnosti Zebra Technologies
Zebra (NASDAQ: ZBRA) umožňuje firmám, aby se staly stejně chytré a propojené jako svět, ve kterém žijeme. Informace v reálném čase – získané z vizionářského řešení zahrnující hardware, software a služby – poskytují organizacím konkurenční výhody, které potřebují, aby zjednodušily postupy, věděly více o svém byznysu a podporovaly své pracovníky v terénu na cestě k úspěchu v dnešním světě, kterému vládnou data.

Reklamy