IdeaSense inovuje veřejné služby: Na konferenci představila výsledky pilotního projektu pro domovy

Společnost IdeaSense představila v rámci své konference ‚Jak na veřejné služby‘ pilotní projekt  ‚Individualizovaná péče pro seniory a handicapované – uplatnění metody HCD v sociálních službách‘. Jako první v Česku tak úspěšně využila metodiku Human centered design v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením.

2018-11-26 13_17_33-Lepší sociální služby.png

Projekt probíhal od června 2017 do listopadu 2018 a bylo do něj zapojeno 11 pobytových zařízení po celé České republice. Jednalo se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Inovátoři z IdeaSense pracovali metodou Human centered design, která představuje soubor metod a nástrojů pro navrhování lepších služeb a produktů. Tento přístup je založen na empatii, zohledňuje potřeby a pocity koncových uživatelů a pracuje s jejich individualitou. Nabízí dlouhodobá a udržitelná řešení, která začínají přímo u lidí, pro něž jsou navrhovány.

Společně se zástupci jednotlivých domovů se tak inovátoři zaměřili na nenaplněné potřeby klientů a své nápady rozvíjeli v rámci společných workshopů. Vybrané prototypy nakonec upravili do formy pilotních řešení, která implementovali do praxe vybraných zařízení.

“Inovace či nová řešení nemusí být nutně radikální, vylepšovat služby lze i s omezeným rozpočtem, v omezeném čase a vlastními prostředky a silami. Pilířem HCD metody je změna perspektivy, která nabízí možnost vystoupit ze zajetých kolejí, rozpoznat příležitosti pro změnu k lepšímu a průběžně experimentovat s novými řešeními. Pomocí 250 rozhovorů či pozorování jsme v domovech nastartovali proces změny,” říká Dalibor Tomko, Innovation Designer IdeaSense.

Součástí programu byla také panelová diskuze se zástupci daných institucí a křest metodické příručky ‚Human Centered Design v sociálních službách, Následoval praktický workshop, kde si účastníci konference vyzkoušeli uplatnění principů HCD v praxi. Vítěznou výzkumnou otázku ‚Jak má fungovat úřad, abychom se při kontaktu s ním cítili jako doma?‘, nyní výzkumníci z IdeaSense hlouběji rozpracují a ve spolupráci se stakeholdery také aplikují.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.