V Moravskoslezském kraji je s bydlením v nájmu spokojena většina nájemníků

Ostrava, 26. listopadu 2018 – Vysoké ceny bytů i horší dostupnost hypoték nahrává nájemnímu bydlení. Podle údaje Ministerstva pro místní rozvoj ČR nájemní bydlení tvoří celkem 22,4 procent celkového bytového fondu a v budoucnu se očekává, že tento podíl poroste.

Na nájemní bydlení a obyvatele nájemních bytů v Ostravě, Havířově, Karviné, Frýdku-Místku a Opavě byl zaměřen výzkum společnosti Respond, který se uskutečnil v říjnu tohoto roku. Z jeho výsledků je patrné, že pro necelou polovinu nájemníků (44,1 %) je nájemní bydlení výhodnou formou a oceňují především skutečnost, že se nemusí o nic starat. Pro necelých 38 % je však současný stav spíše nutným zlem, za kterým stojí především nedostatek financí na pořízení si vlastního bydlení.

Výzkum ukázal, že počet lidí, kterým nájemní bydlení vyhovuje, roste s klesajícím věkem.  Evidentní je to především u nejmladší generace ve věku 18 až 29 let. Tento jev je celospolečenský a lidem této generace, zvané Generace Z, je přisuzována v budoucnu zcela významná změna v přístupu k životním žebříčkům a hodnotám. Předpokládá se rovněž, že žít v nájemních bytech bude pro ně zcela běžné. Jako překvapivě vysoká se ukázala ve výsledcích šetření spokojenost s bydlením v konkrétním bytě. Velmi spokojených, spíše spokojených, nebo alespoň průměrně spokojených je celkem 89,1 % nájemníků. Ke spokojeným se řadí studenti či manažeři, případně střední věková kategorie nájemníků ve věku 40 až 49 let především v Ostravě-Porubě, centru Ostravy či v Opavě.  Nejvíce nespokojených nájemníků je mezi důchodci, čili mezi věkovou kategorií 60 a více let, případně 50 až 59 let v lokalitách Karviná (mimo Karvinou střed), Havířov-Šumbark, Ostrava (mimo Porubu a centrum města).

Přes 50 % dotázaných ve výzkumu přímo vykazuje spokojenost a nemá důvod z nájmu odcházet, necelé čtvrtině pak na současném bydlení některé věcí vadí, ale o odchodu neuvažují. Jen zhruba pětina nájemníků (21,1 %) přiznává, že zvažuje variantu odchodu z nájemního bydlení. Často se však jedná o studenty, u kterých se dá předpokládat zakládání svých rodin apod. Z věcí, které lidem vadí a kvůli nimž uvažují o odchodu z nájemního bydlení, jsou na prvním místě především ekonomické důvody. Nájemníci zmiňují zvedání cen bydlení a považují nájemné za předražené. Nejvíce nespokojených nájemců s výši nájemného je u skupin s nižšími příjmy, tzn. například u důchodců či studentů.

Aktuální hodnotu čistého nájemného odhadují respondenti na průměrných 5 756 Kč, nejnižší nájemné bylo zaznamenáno u obyvatel Ostravy-Poruby, vyšší částky pak u obyvatel Opavy, Ostravy-střed či Karviné. K nájmu nájemci v průměru měsíčně platí cca 2 882 Kč za služby a dalších 1 350 Kč pak za ostatní platby, v průměru tedy za bydlení nájemci deklarují částku 9 997 Kč.

Z výzkumu vyplynulo, že 28,3 % nájemníků je připraveno na navýšení nájmu o 400 Kč za rok, což ovšem neznamená, že částku automaticky přijímají. Jako maximální částku, kterou jsou ochotni zaplatit za čistý měsíční nájem, skoro výhradně uvádějí aktuální sazbu nájemného. U nejmladších respondentů je tato částka zhruba o 600 Kč vyšší než stávající.  Naopak 63,4% nájemníků je proti, jako důvody uvádějí, že již zdražení proběhlo nebo že již nejsou schopni vyšší nájmy platit. Mezi největší odpůrce navýšení nájmu patří nejstarší respondenti či důchodci. Naopak případné zvýšení by akceptovali podnikatelé nebo nájemníci ve věkové skupině 30-39 let. Jednoznačná (55,6 %) je volba postupného navyšování nájmů, pro jednorázové zvýšení je 13,4 % nájemníků.

K největším soukromým poskytovatelům nájemního bydlení v České republice patří RESIDOMO (na 40 000 nájemních bytů v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji), CPI Byty (cca 12 000 nájemních bytů v Moravskoslezském, Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji) a CIB Group (cca 1 300 nájemních bytů v Praze, Libereckém a Plzeňském kraji).

Zdroj: Agentura Respond&Co, s.r.o.,

N=644 respondentů, přesnost dat +/-3,9%

Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných in-home interview,

Respondenty výzkumu tvořil vzorek obyvatel bydlících v nájemních bytech