Pro přijetí na univerzity nestačí jen dobrý prospěch

Pro přijetí na vysokou školu či zahraniční univerzitu už nestačí jen plnit běžné povinnosti studenta. To potvrzuje i fakt, že titul z vysoké školy často není to hlavní, k čemu zaměstnavatelé přihlížejí. Mimoškolní aktivity se stávají zajímavým nástrojem, jak se dostat na lepší školu či jak posuzovat uchazeče o zaměstnání. Certifikát DofE (Duke of Edinburgh’s Award neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) se tak může stát klíčem k vysněné pozici.

Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyšlo v roce 2017 z českých vysokých škol 72 057 absolventů, zkušenosti z oboru má přitom jen zlomek z nich. Velkou výhodou oproti ostatním se pak ve výběrovém řízení stává mimoškolní aktivita, která je důkazem toho, že na sobě student dokázal pracovat i ve svém volném čase. V dnešní zrychlené době jde ruku v ruce s tím i schopnost organizace času, aktivní přístup a dorozumívání se. Jde o tzv. soft skills, které jsou potřebné napříč odvětvími. „Náboráři dnes dostávají velké množství životopisů. O kandidátovi na konkrétní pozici tak často rozhoduje i to, čemu se věnoval ve svém volném čase, nebo i to, zda má nějaké potvrzení, které dokazuje, že se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. Mezi taková potvrzení rozhodně patří i certifikát o splnění DofE,“ říká o pracovních možnostech Mgr. Daniela Červenclová, prorektorka pro pedagogickou činnost z Vysoké školy Ambis.

„Jedním z hlavních principů programu DofE je široká dostupnost. Cílem tedy je, aby se mohl zapojit doopravdy každý mezi 14 a 24 lety. Nezáleží přitom na tom, jaká je jeho fyzická kondice nebo z jakého prostředí pochází. Každý si stanovuje své cíle individuálně, a to na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE,“ říká Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., výkonný ředitel programu DofE. Do programu se každoročně zapojuje přes milion mladých po celém světě. V ČR pak program plní přes 3000 účastníků, o které se stará více jak 340 vedoucích v místních centrech, kterými jsou zpravidla vzdělávací instituce. Těch je aktuálně na území České republiky více než 180 a kromě škol jsou jimi i dětské domovy nebo střediska volného času.

Certifikáty z mimoškolních aktivit jsou v zahraničních firmách velmi populární a zaměstnavatelé na ně kladou důraz. Jejich hodnotu začínají chápat i české firmy. Studentům se otevírají nejen dveře na zahraničních univerzitách, ale i možnost pracovat ihned po absolvování ve velkých firmám a organizacích v ČR. Patří mezi ně například innogy nebo European  Centre for Career Education. Jak říká Tomáš Hülle, zakladatel této organizace, „V podstatě všechny hodnoty DofE mají pro ECCE obrovský význam. Zejména si ale vážím kreativity, pracovitosti, zapálu, týmového ducha a poctivosti. Každého člověka majícího tyto charakterní vlastnosti budu považovat za čest kdykoli zaměstnat,“ odpovídá pan Hülle na otázku, které kvality DofE absolventů považuje za nejhodnotnější.

Může to ale celé být i naopak a zajímavá mimoškolní činnost vás nasměřuje ve vašem profesním životě. „DofE u mě ovlivnilo výběr vysoké školy z velké části. Jako dobrovolnickou část DofE jsem chodila do nemocnice, a to prostředí na mě hodně zapůsobilo. V té chvíli jsem si řekla, že místo práv chci zkusit medicínu. To bylo 3 měsíce před přijímačkami,“ říká studentka jedné z lékařských fakult Univerzity Karlovy a účastnice DofE Kamila Otrubová v livestreamu pro platformu Aktivní studenti. „V ten moment, kdy jsem si uvědomila, že můžu vylézt na Elbrus, mě začaly napadat další věci, které jsem kdy chtěla udělat. To je největší zásluha, co se DofE týče – to vystoupení ze své komfortní zóny,“ dodává Kamila.

Program má tři úrovně s odlišnou obtížností a účastník si své aktivity vybírá v rámci 3 kategorií: rozvoji talentu, sportu a dobrovolnictví. Každou z vybraných aktivit plní jednu hodinu týdně po určenou dobu. Tím se učí organizovat si čas a věnovat se dlouhodobě jedné aktivitě, ve které se tak postupně zlepšují, což jsou schopnosti, které jsou pro pracovní život zásadní a pomáhají upevňovat soustředění se na jednu věc dlouhodobě. To potvrzuje i studie realizovaná univerzitou v britském Northamptonu – 79 % z účastníků uvedlo, že program u nich rozvinul samostatnost a 84 % absolventů se umí v náročných situacích efektivněji rozhodovat.

 

Reklamy