V Kongresovém centru Praha bez odpadu

V Kongresovém centru Praha (KCP) se uskutečnila 1. zcela udržitelná akce, a to vyhlášení cen „TOP Odpovědná firma 2018“, při které se ušetřilo více než 60% odpadu. Akci uspořádala Byznys pro Společnost ve spolupráci se Zátiší catering a Kongresovým centrem Praha.

Scéna, dekorace i občerstvení byly vyrobeny v souladu s myšlenkou bez odpadu, tj. bez okázalé výzdoby, jen ručně vyráběné z přírodních znovupoužitelných nebo již recyklovaných materiálů. Značení akce a tradiční branding byl zobrazen na digitálním navigačním systému prostřednictvím LCD obrazovek, kterých je v KCP celkem přes 190. Díky tomu se podařilo eliminovat použití papíru na branding a navigaci akce. Celá akce byla efektně, ale také ekologicky nasvícena šetrnými LED světly, která nejen skvěle vypadají, ale umožňují také plynulou regulaci intenzity osvětlení.

Ve stejném duchu byl i připravený catering. Gurmánský zážitek zajistily v maximální možné míře lokální suroviny. Občerstvení bylo servírováno do biologicky rozložitelných nádob, přičemž každý z účastníků měl k dispozici pouze jeden jídelní set. Nespotřebované jídlo pak bylo nabídnuto do komunitní lednice KCP. Všichni zaměstnanci tak mohli ochutnat, podpořit myšlenku „akcí bez odpadu“ a také nenechat práci svých kolegů přijít nazmar. Projekt komunitní lednice byl spuštěn společně se Zátiší Catering v září 2018 a úspěšně pomáhá snižovat plýtvání jídla a zvyšovat povědomí o udržitelném rozvoji díky infografice, která je na dveřích lednice umístěna. Příspěvkem k ekologickému provozu KCP je i dlouhodobé třídění odpadu a přechod od spotřeby balených vod k sodobarům.

Oceněné firmy v posledních letech ukázaly, že není jen dobré těžit z toho, co na Zemi máme, ale také se snažit zanechat něco pro další generace. „Možnost hostit takto zodpovědné společnosti se pro KCP stalo vhodnou příležitostí ukázat, že i kongresy, konference a firemní akce lze pořádat ohleduplně vůči životnímu prostředí,“ říká generální ředitel KCP, Roman Ray Straub.

Díky pozici Kongresového centra Praha u stanice metra, mohli účastníci pohodlně přijet na akci městskou hromadnou dopravou a snížit tak svou uhlíkovou stopu. Business se stává nositelem důležitých hodnot a „Top odpovědná firma“ odměňuje uvědomělé společnosti a podporuje jejich vzájemné inspirování v menších i větších projektech. Kongresové centrum Praha se dlouhodobě orientuje na zvyšování udržitelného provozu budovy a tím snižování dopadu akcí na životní prostředí. Po rozsáhlé modernizaci v letech 2016-2017 ušetří KCP ročně díky novým technologiím 11 533 m3 vody (3 olympijské bazény), 9 740 945 kWh elektrické energie (roční spotřeba 5 019 domácností) a 726 tun CO2, což by 33 456 stromů absorbovalo po dobu 1 roku.

Kongresové centrum Praha:

Největší kongresové centrum v České republice, které nabízí variabilní prostory pro konání malých akcí až po velké kongresy s 10 000 účastníky ve 20 sálech a 50 salóncích. Prostory poskytují vybavení na nejvyšší technické úrovni s profesionální podporou zkušených zaměstnanců. Díky vynikající akustice je KCP také vhodným místem pro pořádání koncertů. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města a vstup do metra. Součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů.

Reklamy