Hořící vánoční stromek může pokazit vánoční pohodu vám i sousedům

Vánoce a Silvestr jsou časem odpočinku a oslav, při neopatrné manipulaci se svíčkami, prskavkami a zábavní pyrotechnikou se ale mohou změnit na nepříjemný zážitek. Slavia pojišťovna nabízí pro krytí škod pojištění domácnosti, které můžete sjednat rychle a pohodlně online.

Pozor na svíčky na vánočním stromku

Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky dochází každý rok ke vzniku škod na majetku i zdraví v období Vánoc. Typickou událostí, která může mít za následek třeba i zničení celého rodinného domu může být i nedostatečná opatrnost při zapalování svíček, nebo prskavek aj. Velmi často dochází i ke zranění osob.

Vybrané příklady pojistných událostí v období Vánoc 2017

  1. 12. – bytový dům, Tuchlovice, okr. Kladno, příčina – hra dětí s otevřeným ohněm, škoda – 2 000 000 Kč, 5 zachráněných osob, 5 evakuovaných osob, požár likvidovaly 4 jednotky PO,
  2. 12. – rodinný dům, Těmice, okr. Hodonín, příčina – zanedbání bezpečnostních předpisů při zapalování svíčky, škoda – 1 000 000 Kč, požár likvidovalo 5 jednotek PO,
  3. 12. – vánoční stromeček a rodinný dům, Podlešín, okr. Kladno, příčina – nedbalost při zapalování prskavek, škoda – 1 000 000 Kč, 2 zraněné osoby, 2 zachráněné osoby, požár likvidovaly 3 jednotky PO.

Rizika manipulace se zábavní pyrotechnikou

Zábavní pyrotechnika patří nedomyslitelně k oslavě konce roku. Pro snížení rizika jejího používání a předcházení škodě na zdraví nebo majetku je ale potřeba dodržovat bezpečnostní zásady.

Hlavní zásady pro nákup a používání zábavní pyrotechniky

  • Při nákupu se ujistěte, že výrobek je označen certifikační značkou CE;
  • Dejte přednost kamenným obchodům nebo zavedeným online prodejcům;
  • Pečlivě rozmyslete umístění pyrotechniky před jejím odpálením, zejména s ohledem na předpokládaný směr letu raket a výškových efektů a poblíž stojících objektů (stromy, obydlí, stojící osoby apod.);
  • Postupujte podle návodu, který je výrobce povinen uvádět na výrobku;
  • Nepodceňujte bezpečnostní pokyny výrobce pro manipulaci s pyrotechnikou, která vykazovala defektní chování.   

Sjednejte si pojištění on-line

Na portálu Slavia pojišťovny lze snadno a rychle sjednat v příslušné sekci pojištění domácnosti, které může v případě požáru nebo jiného poškození bytu, domu nebo jeho zařízení zamezit nepříjemnému začátku roku v případě výše uvedených nehod. „Stačí specifikovat nemovitost, vybrat konkrétní z navržených řešení a uhradit pojistné online platbou. Otevřeno je tedy vlastně pořád, i mezi svátky,“ říká Václav Geletič, product manager Slavia pojišťovny.

Podrobné informace o možnostech a variantách pojištění domácností a informace o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz   

O společnosti:

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím.

 

www.slavia-pojistovna.cz

 

 

Kontakt pro média:

Jakub Koutek Jiří Kolář

Email:    koutek@know.cz kolar@know.cz

Telefon: +420 774 547 902 + 420 777 848 466

 

Reklamy