České Radiokomunikace pro IoT využívají open source platformu Fuse od Red Hatu

České Radiokomunikace, přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, chtěl nasadit řešení Platform-as-a-Service (PaaS) pro internet věcí (IoT), aby mohl konkurovat ostatním síťovým operátorům a podpořit přijetí IoT u českých firem. České Radiokomunikace s pomocí systému Red Hat Fuse vytvořily flexibilní, robustní integrační platformu, která bude do roku 2020 podporovat 2 miliony zařízení IoT. Díky této platformě může poskytovatel služeb zajistit vysoký výkon, přesně předvídat náklady a efektivně podpořit aktuální i budoucí zákaznickou poptávku.

TELEKOMUNIKACE

348 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

VÝHODY • Dosažena flexibilní a plynulá integrace propojující rozmanité protokoly a technologie napříč různými zákaznickými trhy

  • Možnost škálování až na 2 miliony zařízení IoT se zasíláním kolem 10 miliard zpráv měsíčně do roku 2020
  • Lepší odhad nákladů a transparentnost díky modelu ročního předplatného od společnosti Red Hat

„Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu Českých Radiokomunikací na trhu IoT. Jde o vysoce dostupné a škálovatelné řešení, které nám umožní vyhovět téměř jakémukoli zákazníkovi.“

PETR NEMETH, ARCHITEKT IoT, ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

INTERNET VĚCÍ PRO ČESKÉ FIRMY

České Radiokomunikace (CRA), jeden z předních českých poskytovatelů telekomunikačních služeb, dodává kvalitní, spolehlivé televizní služby již téměř 60 let. Jako významný poskytovatel cloudových, informačních a komunikačních technologických služeb (ICT) nabízejí České Radiokomunikace jedinečnou infrastrukturu pro televizi, rádio a internet, která podporuje moderní zprostředkování mediálního obsahu.

S ohledem na konkurenci ze strany ostatních síťových operátorů a globálních organizací začaly České Radiokomunikace usilovat o vstup na trh Internetu věcí (IoT), přičemž jejich záměrem bylo spustit nabídku typu Platform-as-a-Service (PaaS). Tato nabídka měla být dostupná v rámci dedikované sítě IoT v závislosti na technologii poskytovatele služeb. Společnost chtěla vybudovat svou vlastní platformu také proto, aby českým organizacím všech typů a velikostí nabídla možnost využívat technologii IoT.

„Naše platforma se musela snadno škálovat, aby zvládla velký objem produkovaných zpráv, a musela zpracovávat zprávy současně, aby se zákazníci rychle dostali ke svých datům,“ říká Petr Nemeth, architekt IoT v Českých Radiokomunikacích.

Aby bylo možné vytvořit PaaS pro IoT, potřebovaly České Radiokomunikace způsob, jak zpracovávat, zasílat a uchovávat zprávy produkované zařízeními připojenými k síti. Poskytovatel hledal robustní, spolehlivé řešení integrace, které by škálovalo a přizpůsobilo se s cílem podpořit rychlou komunikaci mezi zařízeními v rámci různých protokolů a technologií. Kromě toho tato platforma musela podporovat různé typy uživatelů – od interních vývojářů přes partnery až po zákazníky.

„Potřebovali jsme vytvořit dostatečně flexibilní platformu, která zvládne všechny různorodé druhy zařízení IoT a začlení se do našich zavedených systémů IT a infrastruktury,“ říká Nemeth.

VYTVOŘENÍ FLEXIBILNÍ PLATFORMY PRO PLYNULOU INTEGRACI

Po vyhodnocení několika specializovaných a open-source podnikových integračních platforem se České Radiokomunikace rozhodly nasadit jako základ pro řešení IoT PaaS systém Red Had Fuse.

„Systém Red Hat Fuse je nejlepší nejen v otázce vývojářské produktivity, ale nabízí také potřebnou rovnováhu mezi byznysem, IT podporou komerčních platforem a flexibilitou řešení typu open source,“ řekl Nemeth. „Jde o vysoce dostupné a škálovatelné řešení, které nám umožní vyhovět téměř jakémukoli zákazníkovi.“

Poskytovatel služeb úzce spolupracoval s integračním partnerem v oblasti IT, Behaim ITS a.s., se kterým společně nakonfigurovali a do privátního cloud v režimu on-premise nasadili lehkou integrační platformu Fuse. Úvodní nasazení bylo dokončeno během pouhých pěti měsíců a nyní je k platformě připojeno celkem 10 000 zařízení, primárně chytrých měřičů v inženýrských sítích, které každý měsíc zasílají 25 milionů zpráv. Platforma Fuse integruje zákaznická zařízení IoT a analytické aplikace a zajišťuje plynulou komunikaci a provoz.

„Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu Českých Radiokomunikací na trhu IoT,“ uvádí Nemeth.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ IOT V PODNIKOVÉM MĚŘÍTKU

MOŽNOSTI PLYNULÉ INTEGRACE

Nové integrační možnosti platformy Red Hat Fuse zajišťují, že České Radiokomunikace i zákazníci mohou flexibilně propojit mnoho různých protokolů a technologií a plynule integrovat zařízení IoT a aplikace. Platforma se například připojí k oblíbeným cloudovým aplikacím, které zákazníci používají k datové analytice a dalším úlohám, a podporuje i přímé připojení k serverům zákazníků. České Radiokomunikace mohou snadno přesměrovat zprávy z různých zařízení IoT na zákaznické servery pomocí protokolu HTTP. Systém Fuse se rovněž snadno a bezpečně začlení do interních podnikových systémů pro řízení zákaznických zdrojů (CRM) a fakturačních systémů a procesů. Vzniká tak otevřené prostředí pro spolupráci s dalšími subjekty a České Radiokomunikace mohou nabídku IoT PaaS snadno rozšířit.

„Integrace je jednou z našich největších výzev pro budoucnost. Red Hat Fuse nám umožní nejen snadno nasadit další protokoly a sítě IoT pro naše služby PaaS, ale také vystupovat otevřeněji vůči jiným vývojářům a poskytovatelům cloudových služeb a datové analytiky, kteří se mohou rovněž připojit k naší platformě,“ konstatuje Nemeth.

VYSOKÁ ŠKÁLOVATELNOST
České Radiokomunikace nyní získaly spolehlivou integrační platformu, která umí rychle škálovat podle měnících se potřeb – například při zvýšení počtu zařízení IoT připojených k podnikové síti a k řešení PaaS – a zároveň zachovává vysoký výkon a dostupnost. Platforma Fuse pomůže Radiokomunikacím splnit vytčený cíl, kterým je rozšíření služby na 2 miliony zařízení IoT produkující kolem 10 miliard zpráv za měsíc do roku 2020.

„V otázce IoT a dalších běžných spotřebitelských služeb se jedná o připojení spousty zařízení a zpracování velkého množství zpráv,“ říká Nemeth. „Je důležité, aby naši zákazníci učinili jen ty nejlepší zkušenosti, což znamená, že svá data musí dostat na vyžádání ihned. Potřebovali jsme řešení, které umí škálovat a současně zpracovávat data z co nejvíce zařízení, a platforma Red Hat Fuse se k tomu dokonale hodí.“

PŘEDVÍDATELNÉ, TRANSPARENTNÍ NÁKLADY
Kromě přínosu v oblasti výkonu pomáhá platforma IoT společně se softwarem Red Hat Českým Radiokomunikacím pochopit a předvídat související náklady v oblasti IT. Model softwarového předplatného společnosti Red Hat zabraňuje, aby provozovatel uváznul v pasti nákladných licenčních poplatků za proprietární řešení, a nabízí možnost každoročního prodloužení provozu. Delší životní cykly produktů také zajišťují aktualizaci softwaru a jeho stabilitu při snížení celkových nákladů a rizik.

„Můžeme snadno předvídat náklady na zvyšující se počet jader a úroveň předplatného systému Fuse, na základě počtu zařízení připojených k naší platformě a množství produkovaných zpráv,“ podotýká Nemeth. „Transparentní cenový model Red Hatu nám umožňuje snadno plánovat budoucnost a jasně tlumočit obchodní hodnotu našich služeb zákazníkům.“

PLÁN EXPANZE IOT NA NOVÉ TRHY

Na základě rychlého úspěchu nabídky IoT PaaS plánují České Radiokomunikace rozšířit využití systému Fuse, připojit další sítě a protokoly IoT a ještě více svou platformu otevřít integracím pro další dodavatele.

„Integrace je jednou z našich největších výzev pro budoucnost,“ zdůrazňuje Nemeth. „Integrační platforma Red Hatu umožní dalším vývojářům, zprostředkovatelům cloudových služeb a poskytovatelům datové analytiky připojit se k naší platformě.“

Společnost se rovněž zaměřuje na expanzi na nové trhy. Přestože největším segmentem IoT je v současnosti u Českých Radiokomunikací oblast inženýrských sítí – platforma IoT PaaS se používá k chytrému měření, distribuci vody a dalším službám – rychle roste i tržní segment chytrých měst.

„Aplikace pro chytrá města je potenciálně obrovský trh, protože existuje mnoho druhů využití, například hromadná doprava, řízení provozu, chytré osvětlení a energetická efektivita,“ dodává Nemeth. „Moderní služby založené na produktech Red Hat nám dávají potřebnou škálovatelnost, díky níž můžeme využít příležitosti, které nabízí vysoce propojený svět.“

O ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍCH
Společnost České Radiokomunikace sídlí v Praze a poskytuje televizní a rozhlasové vysílání v České republice od roku 1963. Společnost má rozsáhlou páteřní síť a vysílací infrastrukturu, společně s přenosovými a přístupovými technologiemi. Tyto technologické prostředky umožňují nabízet hlasové služby, připojení k internetu, datové služby a firemní cloudové služby korporátním společnostem a velkoobchodním zákazníkům.

O BEHAIM ITS
Společnost Behaim ITS využívá dvě desetiletí svých zkušeností v oblasti integrace a pomáhá klientům překonat současné problémy v oblasti informačních technologií: využití cloudových a sdílených služeb, rychlý průnik do světa big data a zpracování dat v reálném čase s cílem získat konkurenční výhodu. Kromě integrace se Behaim ITS zaměřuje na datovou analytiku, internet věcí (IoT), správu rozhraní API, zpracování událostí v paměti, komplexní řešení událostí, správu podnikových procesů, správu nejdůležitějších dat a vizualizace.

Reklamy