Raiffeisenbank posiluje IT divizi

Na pozici ředitele IT Operations v Raiffeisenbank nastoupil od ledna Petr Štengl. Jeho klíčovým úkolem bude úprava, zjednodušení a automatizace provozních a infrastrukturních procesů a zintenzivnění spolupráce s obchodní částí banky.

Praha – 16. ledna 2019

Petr Štengl je od ledna 2019 novým Head of IT Operations v Raiffeisenbank. Absolvoval inženýrské studium na katedře počítačů fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. Během více jak 15leté kariéry v oblasti IT se zabýval jak vývojem a návrhem aplikací, tak i optimalizací a transformací datových center, infrastruktury a IT provozu.

Do Raiffeisenbank přichází z České pojišťovny, kde působil 10 let na manažerských pozicích, z čehož posledních 6 let na pozici Head of IT Operations. Předtím pracoval jako systém architekt a supervizor ICT řešení v Telefónice O2.

Petr Štengl je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se nejraději věnuje rodině, cestování a sportu.

Otázka pro Petra

Jaká je Vaše nejcennější zkušenost?

„Díky cestování po chudých rozvojových zemích jsem získal nadhled a životní optimismus. Následné pracovní zkušenosti mne dovedly k poznání, že je potřeba soustředit se na klíčové otázky vedoucí k cíli a potlačit neplodné diskuse o falešných cílech, nepodstatných věcech, slepých uličkách či řešit tzv. žabomyší války, s nimiž jsem se mnohokrát za svou praxi setkal. Získaný nadhled mi umožňuje dívat se na věci z různých úhlů a najít tak společně s týmem nejpřínosnější způsob řešení. Tento přístup chci, společně s aktivní spoluprací s businessem, aplikovat i v Raiffeisenbank.“

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).