Global Risks Report 2019: Problémy s duševním zdravím jsou celosvětovým rizikem

Obchodní války a prohlubující se problémy životního prostředí jsou v roce 2019 větší hrozbou než terorismus. Roste napětí mezi globalizací světové ekonomiky a nacionalismem světové politiky, uvádí to letošní zpráva Global Risks Report 2019, kterou vydalo Světové ekonomické fórum (WEF).

Problémy s duševním zdravím má celosvětově zhruba 700 milionů lidí. Zejména v průmyslových zemích se zvyšuje počet obyvatel, kteří se cítí osaměle, jsou nešťastní, zažívají deprese. Současně u nich narůstá hněv. Situace dosáhla takových rozměrů, že na ni jako na jedno z globálních rizik poukazuje letošní zpráva Global Risks Report 2019. Vydalo ji Světové ekonomické fórum (WEF) před zasedáním ve švýcarském Davosu 22. ledna 2019. Jako každoročně se ho účastní více než 3 000 vrcholných politiků, zástupců mezinárodních a neziskových organizací a šéfů největších firem.

Důsledkem problémů s duševním zdravím jsou obrovské finanční náklady, sociální a politické napětí. Ve světě stále rozčilenějších lidí se zvyšuje pravděpodobnost nepředvídatelných výsledků voleb a sociálních nepokojů.

Zpráva poukazuje na nové biotechnologie slibující pokrok, současně zmiňuje riziko stoupajících obav lidí z dohledu a kontroly, a to i s ohledem např. na vytvoření prvních geneticky modifikovaných dětí. Upozorňuje na pokles „psychologického a emocionálního blahobytu“, což má nepříznivý dopad na sociální soudržnost, politiku a vztah k přírodě.

Enviromentální rizika

Mezi nejvýznamnějšími globálními riziky pro příštích deset let jsou problémy životního prostředí. S ohledem na lesní požáry, povodně, tsunami a emise skleníkových plynů to není překvapivé. Odborníci se shodují v tom, že v závislosti na regionu musí být investováno do ochrany proti bouřím, tsunami nebo stoupající hladině moře. Naopak, klesající hladiny podzemní vody způsobují, že zásobování vodou v mnoha velkých městech je obtížné a nákladné. Zpráva upozorňuje na selhání politiky v souvislosti s problémy životního prostředí, tedy i v otázce snižování emisí CO2.

V letošní i loňské zprávě zřetelně vystupují do popředí rizika v environmentální oblasti. Zvyšuje se riziko neplnění mezinárodní klimatické dohody z Paříže,“ uvedl Petr J. Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Radu spoluzakládala Česká manažerská asociace.

Co se týká České republiky, riziko dlouhodobě extrémního počasí není tak pravděpodobné, jako v Asii nebo Americe. Přírodní katastrofy jako jsou povodně a vichřice mezi lokální rizika patřit budou. V roce 2018 se jako akutní riziko projevilo teplé počasí a části území v ČR byly v letních měsících ohrožovány nedostatkem vody.

Sílící rizika, nedostatečná spolupráce

Zpráva upozorňuje na to, že nikdy nebyla potřeba spolupráce a multidisciplinárního přístupu k řešení globálních problémů naléhavější než nyní. Vzájemná spolupráce je však nedostatečná. „Bez efektivnější spolupráce k řešení globálních problémů se posouváme k propasti,“ komentuje výkonný ředitel České manažerské asociace Ivo Gajdoš.

Svět stojí před rostoucím počtem komplexních a propojených výzev, což se týká zpomalení globálního růstu a přetrvávání ekonomické nerovnosti, pokračují změny klimatu, zvyšuje se geopolitické napětí a zrychlují se tempa 4. průmyslové revoluce. Současně zažíváme nárůst napětí, protekcionismus a obchodní konflikty.

Nejvíce odborníci sestavující Global Risks Report 2019 očekávají, že vzroste ekonomické napětí (91 procent), dojde k oslabení multilaterálního obchodu (88 procent) a rozšíří se politické boje mezi světovými mocnostmi (88 procent). Pouze 20 procent se domnívá, že je v letošním roce pravděpodobný nárůst teroristických útoků.

Velké škody způsobují útoky hackerů a krádeže dat, je to další globální hrozba v příštích deseti letech.

Česká manažerská asociace ( ČMA )

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 16 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD. Letos vstoupí do Evropské asociace manažerů, která sdružuje přes milion manažerů napříč Evropou.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj ( CBCSD )

Spolek založený v roce 2012, v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost v podnikání i životě lidí s ohledem životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Připravovat a realizovat podnikové či sektorové programy a projekty místního a národního charakteru na komerční bázi se zaměřením na propojování cílů udržitelného hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti u nás. V roce 2015 CBCSD vydala strategický dokument VIZE 2050 a jako člen Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj se podílela na vypracování Strategického rámce ČR 2030, který byl přijat vládou v roce 2017.